In gesprek met jongens over ruilseks

Gespreksmodel Jongensprostitutie: Ruilseks signaleren, bespreekbaar maken en motiveren tot stoppen

30 mei 2015

Wilt u als hulpverlener ruilseks (seks in ruil voor geld, goederen of diensten) bespreekbaar maken? Met het gespreksmodel Jongensprostitutie heeft u handvatten om in gesprek te gaan met jongens die aan ruilseks doen.

Wat levert het gespreksmodel jongensprostitutie op?

Met het gespreksmodel gaat u op betrokken en niet veroordelende wijze gesprekken aan met minderjarige jongens die zich prostitueren. Aan bod komen onder meer de houding van de hulpverlener (betrokkenheid) en gesprekssturingstechnieken die er toe moeten leiden dat jongens weloverwogen beslissingen nemen om wel of niet met ruilseks te stoppen.

Hoe werkt het gespreksmodel jongensprostitutie?

U vindt in het gespreksmodel:

  • achtergronden en mogelijke motieven van jonge jongens die aan ruilseks doen;
  • de problematische kanten van ruilseks;
  • antwoorden op vragen als: hoe weet u of de jongen die voor u zit ervaring heeft met ruilseks? Op welke signalen kunt u letten? En als u signalen of vermoedens heeft, hoe gaat u dan het gesprek aan?

Het gespreksmodel bevat twee bijlagen:

  1. Een beoordelings- en een planningsformulier bij hulpverlening aan een jonge jongen die aan ruilseks doet. Op de formulieren schrijft u aspecten van onveilige relaties en ruilseks op individueel niveau.
  2. Een balansformulier waarmee u op individueel niveau voor- of nadelen benoemt die een rol kunnen spelen bij de beslissing stoppen of doorgaan met ruilseks.

Op beide formulieren waardeert u elk aspect met een cijfer. Dit kan de jongen helpen bij zijn besluit.

Het gespreksmodel is gebaseerd op elementen van het Vlaggensysteem, Stappenplan Wet Meldcode, Motiverende gespreksvoering, Signs of Safety en Contextuele hulpverlening.

 

Ontwikkelaar

Movisie

Het gespreksmodel is mede tot stand gekomen met subsidie van het K.F. Heinfonds, Stichting Zonnige Jeugd en Stichting Weeshuis der Doopsgezinden. Verder is de ontwikkeling van het gespreksmodel gefinancierd vanuit subsidiegelden van het ministerie van VWS.

Downloads

Jongensprostitutie-gespreksmodel.pdf 444.63 KB