Handreiking Het heft in eigen hand

Versterken van motivatie en zelfsturend vermogen

5 april 2016

Iemand die werkloos is geworden heeft veel motivatie en doorzettingsvermogen nodig voor het zoeken van een baan. Vaak krijgen ze hulp van re-integratieprofessionals. Voor deze professionals is er de handreiking Het heft in eigen hand. Er staat in hoe ze de motivatie en het zelfsturend vermogen van hun cliënten kunnen versterken.

Wat levert de handreiking Het heft in eigen hand op?

Met een open en stimulerende basishouding kunt u als professional ervoor zorgen dat langdurig werklozen zelf actie ondernemen. De checklist NORBS helpt u hierbij. NORBS staat voor:

  • Neutraal informeren
  • Open vragen stellen (en doorvragen)
  • Reflecteren
  • Bevestigen
  • Samenvatten

Met de checklist kunt u een goede band met de cliënt opbouwen. Die goede band is een prima basis om de cliënt te helpen zelf keuzen te maken en stappen te zetten (zelfsturing).

Hoe werkt de handreiking Het heft in eigen hand?

De handreiking bevat uitleg bij de verschillende onderdelen van de checklist. U vindt er veel voorbeelden, bijvoorbeeld van open vragen of hoe u kunt reflecteren. NORBS is het tegenovergestelde van een directieve of confronterende benadering. Volgt u de gesprekstechnieken van NORBS, dan komt de cliënt zelf aan het woord.

Toepassing

Behalve bij re-integratie van werklozen, is de handreiking ook in andere hulpverleningssituaties een manier om de cliënt zelf te laten zeggen wat hij bedoelt.

Soortgelijke instrumenten vindt u in de Toolkit Werken aan eigen regie. Een toolkit met hulpmiddelen en informatie voor hulpverleners die de eigen regie van cliënten willen bevorderen.

Downloads

het-heft-in-eigen-hand-sturen-op-zelfsturing.pdf 405.7 KB