Hoe waarderen cliënten de ggz-instelling?

De Thermometer

26 juli 2016

Hoe ervaren en waarderen ggz-cliënten de zorg van uw instelling? De Thermometer brengt dit in beeld en vergelijkt uw instelling met andere instellingen.

Wat levert de Thermometer op?

Met een vragenlijst onderzoeken instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg wat cliënten vinden van de zorg. De Thermometer geeft antwoord op deze vragen:

  • hoe waarderen cliënten de geboden zorg?
  • hoe doet uw instelling het vergeleken met collega-instellingen?

De Thermometer geeft aan op welke punten instellingen de zorg nog kunnen verbeteren. Door landelijk de gegevens van instellingen met elkaar te vergelijken is het mogelijk een benchmark op te stellen.

Hoe werkt de Thermometer?

De lijst bevat 16 vragen, verdeeld over vier thema's:

  • de verstrekte informatie
  • de mogelijkheid van inspraak
  • de hulpverlener
  • het resultaat van de zorg

Cliënten beantwoorden de vragen met ja of nee. Scoort ja hoog op een bepaald aspect, dan doet de instelling het goed. Overwegend nee betekent dat de instelling het aspect nog kan verbeteren.

De Thermometer is specifiek geschikt voor ggz-cliënten.

Uitvoerende organisaties

GGZ Nederland zorgt voor de landelijke coördinatie van het meten van cliëntwaardering.

Wilt u meten hoe cliënten de zorg in uw instelling ervaren, maar wilt of kunt u de praktische uitvoering niet zelf doen? Dan kan het onderzoeksinstituut ISEO marketing research het afnemen, verwerken, opslaan en analyseren voor u verzorgen.

Ontwikkelaar

Het Trimbos instituut ontwikkelde dit instrument samen met de brancheorganisatie GGZ Nederland en met medewerking van de Cliëntenbond, de Landelijke Vereniging van Patiëntenraden, het Verwey-Jonker Instituut en het AIAR.

Effectiviteit

De effectiviteit van de methode is empirisch onderzocht via een eigen evaluatie. In 2000 is het instrument getest in een pilotonderzoek bij vijf instellingen. Vervolgens is het aangepast en geschikt verklaard voor landelijke toepassing in een experimenteel benchmarktraject van GGZ Nederland. Een evaluatie van de versie 2001 is uitgevoerd in 10 instellingen. De bevindingen uit deze evaluatie bevestigden de positieve resultaten uit het eerdere onderzoek.

Meer informatie vindt u op de website van het Trimbos-instituut.

Downloads

ggz-thermometer-2003.pdf 68.92 KB