Hulp bij opzetten van een Steunpunt Vrijwilligerswerk

Stappenplan Steunpunt Vrijwilligerswerk

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) verplicht gemeenten vrijwilligerswerk en mantelzorg te ondersteunen. Een Steunpunt Vrijwilligerswerk helpt gemeenten hierbij. Maak een goede opzet van een Steunpunt Vrijwilligerswerk met het Stappenplan Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Stappenplan Steunpunt Vrijwilligerswerk is hulpmiddel voor gemeenten

Gemeenten hebben de ruimte om zelf invulling te geven aan de ondersteuning van vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld met een Steunpunt Vrijwilligerswerk. Voor de inrichting van zo’n steunpunt is het Stappenplan (pdf) een mooi hulpmiddel.

Hoe werkt het Stappenplan Steunpunt Vrijwilligerswerk?

De specifieke wensen en behoeften van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties bepalen hoe uw gemeente het vrijwilligerswerk het beste kan ondersteunen. Movisie heeft een stappenplan gemaakt met veertien stappen. Het is bedoeld voor beleidsambtenaren van een gemeente die werken aan het vrijwilligerswerkbeleid.

Is er in uw gemeente al een Steunpunt Vrijwilligerswerk? Neemt u het stappenplan dan eens rustig door. Wellicht doet u inspiratie op of helpen enkele stappen bij knelpunten waar het Steunpunt in de uitvoering tegenaan loopt.

Uitvoerende organisatie

Movisie

Ontwikkelaar

Movisie

Downloads

Steunpunt-vrijwilligerswerk-stappenplan.pdf 568.98 KB