Een hulpvraag omzetten in concrete doelen

20 april 2018

Met het invullen van de Smartie Doelen kan de cliënt zijn hulpvraag in concrete doelen verwoorden. Deze doelen stimuleren de cliënt zijn situatie te veranderen.

Smartie Doelen formuleren maakt een abstracte hulpvraag hanteerbaar

Een cliënt kan met behulp van Smartie Doelen zijn hulpvraag hanteerbaar maken. De hulpverlener kan samen met de cliënt de hulpvraag in concrete stappen en doelen vertalen.

Smartie Doelen formuleren geeft handvatten om de doelen zo concreet mogelijk te maken. Zichtbare en meetbare doelen motiveren meer om door te zetten.

Gebruik Smartie Doelen als leidraad om de cliënt te laten ontdekken wat hij zelf belangrijk vindt. En hoe hij het eindresultaat voor zich ziet. Een cliënt die zelf onder woorden brengt wat hij wil wordt zich bewust van de wens om te veranderen. Hij zal daardoor meer verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Met deze werkwijze werkt de klant aan eigen regie.

Hoe werkt Smartie Doelen formuleren?

De cliënt kan met een lijst van onderwerpen zelf zijn doelen en wensen beschrijven en concreet maken. Dat kan de cliënt zelf doen, of samen met mensen uit zijn omgeving. Ook de hulpverlener kan de cliënt stimuleren om de doelen te ontrafelen. Belangrijk is dat u als hulpverlener niet gaat sturen.  

Smartie Doelen is er niet alleen voor de hulpverlening, maar is overal toepasbaar waar mensen moeite hebben om grip te krijgen op een grote opdracht of vraag.

Ontwikkelaar

Movisie

Soortgelijke instrumenten vindt u in de Toolkit Werken aan eigen regie. Een toolkit met hulpmiddelen en informatie voor hulpverleners die de eigen regie van cliënten willen bevorderen.

Download oefeningen:

Handout-oefeningen-doelen-formuleren.doc 49 KB