Instrument: Samen1Plan

22 april 2021

Samen1Plan is een hulpverleningsplan voor zorgtrajecten waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn. Professionals, dienstverleners en vrijwilligers die bij het gezin zijn betrokken vormen één team. Dit team werkt samen met de gezinsleden aan het “herstel van het gewone leven”. Kerndoel is daarbij dat de kinderen in het gezin zich (weer) zonder belemmering of bedreiging kunnen ontwikkelen.

💡 Dit instrument is interessant voor sociaal professionals en inwoners.

Naar de website.