Instrument Wat telt

Het instrument Wat telt helpt professionals, mantelzorgers en inwoners om in gesprek na te gaan wat goed en minder goed gaat in het leven van de inwoner op verschillende leefgebieden. Aan de hand daarvan stellen zij samen doelen op. Door Wat telt na verloop van tijd opnieuw in te vullen, wordt duidelijk of doelen gehaald worden en of dit resulteert in verandering op die leefgebieden en daarmee verbetering in het leven van de inwoner. Het instrument is zowel te gebruiken in een gesprek met volwassenen als met jongeren.

Wat telt gaat uit van de beleving van de inwoner, welke problemen hij ervaart en hoe de inwoner die zelf aan wil pakken.

‘Met deze vorm spreek je andere zintuigen aan en ben je niet alleen aan het praten. Het klinkt effectief en het is overzichtelijk’

Aan de slag met Wat telt

Het instrument bestaat uit een bord, kaartjes met leefgebieden van zowel volwassenen als jeugd, een uitlegvel leefgebieden van volwassenen en een uitlegvel leefgebieden van jeugd, fiches en een blocnote. Voor het gebruik van Wat telt lees je eerst de handleiding goed door.

Download de handleiding

Er is ook een digitale demo van Wat telt beschikaar: www.wattelt.nl. Dit is een voorbeeld van hoe Wat telt er digitaal uit zou kunnen zien. Deze demo is niet bedoeld voor dagelijks gebruik. De gegevens van deze digitale variant kunnen niet verwerkt worden in een registratiesysteem. Alleen als Wat telt daarin ingebouwd wordt, kunnen de gegevens verzameld en bewerkt worden.

Naar wattelt.nl

‘Het fijne aan Wat telt is dat er geen normering aan zit, het is niet goed of fout. Het gaat om de inwoner en de route die hij gaat volgen’

Bestellen

Het gecombineerde instrument (voor zowel volwassenen als jeugd) is een doorontwikkeling van het originele instrument. Het instrument kost € 20,- excl. BTW per stuk.

Bestel Wat telt via ons bestelformulier

Implementatiewijzer

Deze implementatiewijzer geeft door middel van een stappenplan handvatten om Wat telt succesvol te implementeren in jouw eigen organisatie. Je werkt in vijf stappen naar een implementatieplan dat goed is afgestemd op jouw situatie.

Download de implementatiewijzer

Wat telt is ontwikkeld door Movisie en de gemeenten Utrecht en Eindhoven samen met de daar werkende buurt- en WIJ-teams. Overname van informatie is toegestaan mits het instrument intact blijft en onder voorwaarde van de vermelding: Deze informatie is afkomstig van Wat telt, ontwikkeld door Movisie en gemeenten en wijkteams Eindhoven en Utrecht. Mocht je wel iets wijzigen in het instrument, dan mag je het geen Wat telt noemen. Ga je Wat telt in jouw organisatie gebruiken? Stuur dan even een bericht naar Erik Leeuwis: e.leeuwis@movisie.nl, zodat we weten waar Wat telt wordt ingezet.