Instrument Wat telt

6 juni 2019

Het instrument Wat telt helpt professionals, mantelzorgers en inwoners om in gesprek na te gaan wat goed en minder goed gaat in het leven van de inwoner op verschillende leefgebieden. Aan de hand daarvan stellen zij samen doelen op. Door Wat telt na verloop van tijd opnieuw in te vullen, wordt duidelijk of doelen gehaald worden en of dit resulteert in verandering op die leefgebieden en daarmee verbetering in het leven van de inwoner.

Wat telt gaat uit van de beleving van de inwoner, welke problemen hij ervaart en hoe de inwoner die zelf aan wil pakken.

Aan de slag met Wat telt

Wat telt is fysiek (bord, kaartjes met leefgebieden, fiches, blocnote) en digitaal beschikbaar. Voor beide vormen lees je eerst de handleiding goed door.

Download de handleiding

Fysiek
De inwoner kan op een bord met verschillende leefgebieden op kaartjes aangeven welke leefgebieden belangrijk zijn in zijn of haar leven. Met fiches geeft de inwoner vervolgens aan hoe goed of slecht het gaat op die leefgebieden. Waar zitten krachten, en waar ervaart de inwoner problemen? Op leefgebieden waar het minder goed gaat kan de inwoner doelen stellen. Dat kan op een invulformulier in blocnotevorm. Ten slotte volgt een vraag over de ervaren kwaliteit van leven.

Het instrument kost € 15,- excl. BTW per stuk.

Bestel Wat telt via de webshop

Digitaal
Op www.wattelt.nl kun je Wat telt digitaal invullen. Het invullen van het instrument gaat op dezelfde manier als op de fysieke variant. Je kunt steeds een leefgebied selecteren en het symbool sleep je naar de juiste plek. De uitkomsten en de doelen kun je vervolgens downloaden en als een PDF opslaan.

De gegevens van deze digitale variant kunnen niet verwerkt worden in een registratiesysteem. Alleen als Wat telt daarin ingebouwd wordt, kunnen de gegevens verzameld en bewerkt worden.

Naar wattelt.nl

Enkele reacties op Wat telt:

‘Het fijne aan Wat telt is dat er geen normering aan zit, het is niet goed of fout. Het gaat om de inwoner en de route die hij gaat volgen. Daarnaast hoef je niet vanuit grote meeslepende doelen te werken. Het werkt heel concreet en cyclisch, dat is motiverend’

‘Met deze vorm spreek je andere zintuigen aan en ben je niet alleen aan het praten. Het klinkt effectief en het is overzichtelijk’

Meer lezen

Wil je meer achtergrondinformatie? Lees dan de volgende artikelen:

Wat telt is ontwikkeld door Movisie en de gemeenten Utrecht en Eindhoven samen met de daar werkende buurt- en WIJ-teams.