Interactieve theatervoorstelling voor scholieren over pesten en discriminatie

OK of niet OK

25 april 2017

Interactieve theatervoorstelling voor scholieren over pesten en discriminatie. Scholieren kunnen de gespeelde situaties beoordelen en aangeven of er sprake is van echt pesten (NIET OK) of plagen (OK).

Wat is het en wat doet het?

OK of NIET OK is een interactieve voorstelling over pesten en discriminatie. Waar ligt het verschil tussen pesten en plagen? Waar kun je dat aan zien? Wanneer ga je de grens over, wanneer is iets niet meer OK? De acteurs spelen verschillende situaties rondom pesten/plagen en (verkeerde)grapjes en discriminatie. De scholieren kunnen de situaties beoordelen door bordjes op te steken met OK of NIET OK. Ook kunnen zij aangeven hoe een situatie die NIET OK is veranaderd kan worden naar een situatue die wel OK is.

Wat levert de tool op?

OK of NIET OK geeft de leerlingen spelenderwijs de vaardigheden om met moeilijke groepsprocessen om te gaan. Leerkrachten kunnen de rest van het schooljaar verwijzen naar de scènes om leerlingen weer even stil te laten staan bij de vraag is dit OK of NIET OK? Zo werkt de hele klas samen aan een betere sociale veiligheid op school. 

Hoe werkt het?

De leerlingen hebben de regie in deze interactieve voorstelling over verschillende vormen van pesten en discrimineren. Zij geven middels groene en rode bordjes aan wanneer een situatie OK of NIET OK is (herkennen). Daarna oefenen ze met de situaties die slecht aflopen. De acteurs vragen aan de scholieren wat zij moeten doen om een situatie die NIET OK is, toch goed af te laten lopen (oplossen of zelfs voorkomen). Al kijkend, meedenkend en -bepalend, doen de leerlingen tijdens korte scènes de vaardigheden op die pesten en discrimineren helpen voorkomen of verminderen.

Wat zijn de succesfactoren?

De voorstelling is gebaseerd op onderzoek naar discriminatie en pesten en inzichten uit de gedragswetenschappen. De situaties uit de voorstelling zijn daardoor erg realistisch en herkenbaar voor de leerlingen. Daarnaast blijkt uit het vooronderzoek dat er vooral een rol ligt bij de omstanders als het gaat om het tegengaan van pesten en discriminatie. Daarom mogen de leerlingen steeds de acteur die de omstander speelt aanpassen. Ze kunnen letterlijk uitproberen wat wel en wat juist niet werkt. De spelers laten zien wat de gevolgen zijn van hun oplossing. Ze oefenen letterlijk met het gewenste gedrag. Een andere succesfactor is dat er simpele taal gekoppeld wordt aan moeilijke materie: OK of NIET OK. De leerlingen hebben daardoor een simpel zinnetje om aan te geven dat ze een situatie vervelend vinden. Een zin waarvan de hele klas weet wat het betekent doordat ze samen de voorstelling hebben gezien: "He! Dit is NIET OK!". Dit maakt het makkelijker om in te grijpen.

Iets voor u?

Zoekt u een aansprekende spelvorm om voor jongeren pesten en discriminatie bespreekbaar te maken. Dan is deze voorstelling wellicht iets voor u!

Website

http://mindmix.nl/index.php?content=oknietok

Looptijd

De voorstellingen zijn begin 2017 gestart en maken onderdeel uit van het te boeken repertoire.

Uitvoerende organisatie

Mind Mix
E-mail: info@mindmix.nl
Website: http://www.mindmix.nl