Kamers met Kansen

10 november 2014

Kamers met Kansen biedt jongeren met problemen thuis, op school en/of werk een (nieuwe) kans. In een positieve omgeving en met individuele coaching gaan jongeren van 18 tot 25 jaar op zoek naar werk of een opleiding.

Wat is het Kamers met Kansen?

Kamers met Kansen is een concept, een project en een stichting. Rode draad is dat partners uit verschillende branches samenwerken aan een gezamenlijk doel: meer jongeren op weg helpen naar een solide toekomst. Veel jongeren hebben problemen op school of thuis waardoor ze dreigen vast te lopen. Een Kamers met Kansen project wordt ook wel eens Foyer genoemd. Het biedt jongeren die van de regen in de drup raken een kans om in een veilige omgeving te wonen. Door coaching en begeleiding bij wonen, werk en school kunnen ze afstand nemen en leren hoe ze de problemen aan moeten pakken.  

Wat levert het op?

Jongeren wonen in een veilige omgeving en komen weer tot rust; kunnen ze afstand nemen en zich weer op school concentreren of op hun werk. Het project werkt preventief: op deze manier kun je wat doen aan het aantal drop-outs of zelfs voorkomen dat jongeren thuis weglopen en gaan zwerven. Ook voor jongeren die van huis weggelopen zijn is dit een mogelijkheid om weer een geregeld leven te gaan leiden. Als je geen woning hebt, krijg je ook vaak geen werk en als je geen werk hebt geen woning. Het is dus een mogelijkheid om deze visuele cirkel te komen.  

Is er in jouw gemeente nog geen Kamers met Kansen en wil je dat opzetten?

Vanuit het werkbureau Kamers met Kansen word je ondersteund bij het opzetten van een lokaal initiatief. Er is een boekje waarin beschreven staat hoe je te werk moet gaan en wat en wie je hiervoor nodig hebt. Vanuit het werkbureau kun je hierbij ondersteuning krijgen.  

Hoe werkt een project Kamers met kansen?

Kamers met Kansen-projecten hebben als missie jongeren in anderhalf jaar voor te bereiden op een zelfstandig bestaan, met een diploma op zak of met een baan. Sommige projecten heten ook wel Foyer.

Wat zijn de succesfactoren?

Men is gestart met een paar projecten in Nederland. Ondertussen zijn er bijna 40 projecten. Het streven is om op termijn 100 projecten op te zetten waarbij in totaal circa 40.000 jongeren opgevangen kunnen worden. Vastgelopen jongeren krijgen een tweede kans.  

Met wie wordt samengewerkt?

Er wordt samengewerkt met organisaties uit onderwijs, welzijn, jeugdzorg en woningcorporaties.

Financiën

Sinds de zomer van 2010 ontvangt de stichting Kamers met Kansen Nederland steun van het Oranjefonds. De individuele projecten werken met donateurs en subsidie van verschillende plaatselijke en/of provinciale fondsen.   Meer informatie: In het boekje "een foyer van a tot y, de zet is aan u" staat beschreven hoe je soortgelijk project kunt opzetten. Voor 12,50 euro is dit te bestellen bij het werkbureau. 

Kijk voor een overzicht van alle gemeenten waar een Kamers met Kansen-project is op www.kamersmetkansen.nl.

Uitvoerende organisaties

Stichting Kamers met Kansen Nederland
Olympia 1
1213 NS  Hilversum
E: info@kamersmetkansen.nl
I: www.kamersmetkansen.nl

Ontwikkelaar

Het werkbureau

Contact

Het werkbureau
Michael Turel
T:  035 6268374
M:  06 51 8080 63
E:  michael@turel.nl

Downloads

Kamers-met-Kansen.pdf 1.16 MB