Kan samenwerking in uw wijkteam beter?

Zelftest voor samenwerking

23 augustus 2016

Wilt u weten hoe het gaat met de samenwerking in uw wijkteam? Laat de teamleden de Zelftest Samenwerking in wijkteams doen. Dat levert een goed beeld op van de samenwerking en de belangrijkste verbeterpunten.

Doe de Zelftest

Wat levert de Zelftest voor wijkteams op?

Op vier thema’s krijgt u tips en tricks om met verbeterpunten aan de slag te gaan:

  • taken en verantwoordelijkheden
  • teamsfeer
  • samenwerking met andere partijen
  • focus op de burger

Hoe werkt de Zelftest voor wijkteams?

Elk teamlid beantwoordt 19 eenvoudige stellingen, online of op papier. Deze stellingen zijn verdeeld over de vier thema’s. Vervolgens bekijkt u samen welke antwoorden het team heeft gegeven. Focus vooral op stellingen waar de leden verschillende antwoorden op gaven. Zijn er verbeterpunten waar u mee verder wilt? Kies een thema om mee aan de slag te gaan.

Ontwikkelaar

Vilans
www.vilans.nl