LHBT-websites over seksuele diversiteit

Online informatie om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken

Wilt u seksuele diversiteit bespreekbaar maken en bent u hiervoor op zoek naar informatie? In dit overzicht vindt u websites over diverse onderwerpen die te maken hebben met LHBT (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders).

Websites met algemene informatie

Gay & Lesbian Switchboard
Een site waar u terecht kunt met vragen over seksuele diversiteit en genderidentiteit. Via chat, telefoon of e-mail.
switchboard.coc.nl

Zonder Stempel
LHBT’ers met een verstandelijke beperking vinden hier informatie, verhalen en een activiteitenkalender.
www.zonderstempel.nl
Kijk ook op www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/zonder-stempel

Roze in Beeld
Deze website brengt de stereotype beeldvorming van homo’s en lesbiennes in de media onder de aandacht van scholieren en leert hen er kritisch mee om te gaan.
www.rozeinbeeld.nl
Kijk ook op www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/roze-beeld

Gay&School
Inspiratie en advies voor scholen over respectvol omgaan met seksuele diversiteit. Site met zeer veel tools.
www.gendi.nl

Movisie Kennisdossier LHBT-emancipatie
Hoe maak je de maatschappij inclusiever voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders? Het themadossier LHBT-emancipatie gaat in op vraagstukken en praktijkvoorbeelden die hieraan bijdragen.
www.movisie.nl/kennisdossier/lhbt-emancipatie

Websites met religieuze invalshoek

Regenboogforum
Een forum voor en door mensen die kennis en ervaringen willen uitwisselen over homoseksualiteit en geloof.
www.regenboogforum.nl

ContrariO
Een christelijke vereniging die bijdraagt aan een klimaat van wederzijdse erkenning van de gereformeerde kerken en homo’s en lesbiennes. Het is een platform waarin leden zich bezinnen op het homo zijn als christen, met elkaar in contact komen en deelnemen aan bijeenkomsten.
www.contrario.nl

Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP)
Het LKP streeft naar een volwaardige plaats voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender vrouwen en mannen in de samenleving, in het bijzonder in de kerken.
www.lkp-web.nl

HolyFemales.nl
Een laagdrempelig, online ontmoetingsplatform voor lesbische of biseksuele vrouwen vanuit allerlei christelijke stromingen en achtergronden. Ook voor vrouwen die niet meer actief christen zijn.
www.holyfemales.nl

Maruf
Deze organisatie streeft naar meer bewustzijn rondom islam, gender en seksuele diversiteit. Moslims vinden er ondersteuning bij het accepteren van hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit.
www.stichtingmaruf.com

Multiculturele sites

African Gay Youth Foundation
Deze stichting wil de sociaaleconomische integratie van Afrikaanse LHBT’ers in Nederland verbeteren.
orgs.tigweb.org/stichting--african-gay-youth-foundation

Stichting Secret Garden
Stichting van en voor LHBT'ers met een etnisch-culturele achtergrond die ondersteuning en begeleiding biedt.
www.stichtingsecretgarden.nl

Maruf
Deze organisatie streeft naar meer bewustzijn rondom islam, gender en seksuele diversiteit. Moslims vinden er ondersteuning bij het accepteren van hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit.
www.stichtingmaruf.com

Respect2love
Een community voor LHBT-jongeren met een biculturele achtergrond. Doel is het vergroten van (zelf)acceptatie van seksuele diversiteit.
www.respect2love.nl
Kijk ook op www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/respect2love

Sites voor jongeren

Jong&Out
Een community van, voor en door jonge LHBT’ers. Jongeren tot en met 18 jaar kunnen in een veilige omgeving ervaringen uitwisselen en contact leggen met andere jongeren.
www.jongenout.nl

Iedereen is anders.nl
Hippe en toegankelijke site voor tieners met bijvoorbeeld korte testjes. Ook ouders en ondersteuners kunnen er terecht. U vindt er hulp in de eigen regio.
www.iedereenisanders.nl

Respect2love
Een community voor LHBT-jongeren met een biculturele achtergrond. Doel is het vergroten van (zelf)acceptatie van seksuele diversiteit.
www.respect2love.nl
Kijk ook op www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/respect2love

Sites voor ouderen

Roze 50+
Roze 50+ ondersteunt en stimuleert LHBT-ouderen en hun initiatieven.
www.roze50plus.nl
Kijk ook op www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/roze-50-ontmoeting

Roze Loper
Dit project is opgezet om de homovriendelijkheid van 50-plussers in de ouderenzorg en welzijnssector te bevorderen. Woonzorginstellingen kunnen meedoen aan een Roze Loper Tolerantiescan en een keurmerk krijgen.
www.rozezorg.nl