LHBT’s met een verstandelijke handicap professioneel en respectvol ondersteunen

Instrumenten box Begeleiding zonder stempel

15 maart 2016

LHBT’s met een verstandelijke handicap worden in zorginstellingen met betrekking tot hun LHBT gevoelens onprofessioneel ondersteund omdat begeleiders weerstand voelen daarin ondersteuning te bieden. Deze instrumenten box biedt handvatten om de begeleiding wel op professioneel niveau te brengen.

Wat is de instrumenten box het en wat doet het?

De instrumentenbox is een verzameling links en instrumenten voor begeleiders in de gehandicaptenzorg om hen te ondersteunen in de begeleiding van LHBT cliënten.

Uit onderzoek van studenten van de Christelijke Hogeschool Windesheim uit blijkt dat zowel begeleiders als zorginstellingen minder positief staan tegenover het begeleiden van LHBT’s. Begeleiders vinden dat de begeleiding aan deze doelgroep moet verbeteren, anderzijds lijken zij weerstand te hebben tegen het ‘verbijzonderen’ van mensen met een beperking op grond van homoseksuele gevoelens. De doelgroep, LHBT’s met een beperking, blijkt echter wel degelijk behoefte te hebben aan specifieke begeleiding. Door hun verstandelijke beperking zijn LHBT’s met een verstandelijke beperking meer dan ‘normaal begaafden’ afhankelijk van begeleiders in het ontdekken van de eigen (on)mogelijkheden en (on)wenselijkheden ten aanzien van seksualiteit en relatievorming. De geconstateerde handelingsverlegenheid en weerstand van de professionals maakt het zeer waarschijnlijk dat de begeleiding en daarmee de ontplooiingskansen van de doelgroep niet optimaal is.

Wat levert de tool op?

Begeleiders van licht verstandelijk beperkte (LVB) cliënten leren professionele begeleiding te bieden aan LVB’ers met LHBT gevoelens in de omgang met hun seksuele identiteit. Een deel van de instrumenten box richt zich op de eigen professionaliteit. Door zelfreflectie ontdek je wat je eigen normen en waarden zijn als het gaat om LHBT en begrijp je beter waar cliënten behoefte aan hebben.

Hoe werkt het?

De instrumenten box bestaat uit verschillende onderwerpen. Bij elk onderwerp staat een aantal reflectievragen om zelf eerst na te denken over het onderwerp. De werkvormen kun je inzetten om zelf aan de slag te gaan met het onderwerp. Ook staan er links naar sites waar je meer informatie kunt vinden. In de instrumenten box worden verschillende soorten kennis aangeboden: praktische kennis wordt afgewisseld met ervaringsverhalen en filmpjes. Op deze manier kun je zelf bepalen welke informatie het beste past bij jouw manier van leren en bij je organisatie.

Heb je suggesties of toevoegingen? Meld ze aan!
Let op: de instrumenten box is een verzameling van reeds bestaande tools en websites; er zijn dus geen nieuwe instrumenten ontwikkeld. Zodra er nieuwe instrumenten worden gevonden worden deze aan de box toegevoegd. Heb je suggesties of toevoegingen? Neem dan contact met ons op!

Wat zijn succesfactoren
- Laagdrempelig en gemakkelijk toe te passen
- Alle informatie over LHBT’ers met een verstandelijke beperking bij elkaar op één plek
- De instrumenten box is in een proeftuin door drie zorgorganisaties uitgeprobeerd en er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd
- De focus van de instrumenten box ligt niet alleen op de cliënt, maar ook op de professional zelf: de eigen houding en ervaring bepalen ook de kwaliteit van de begeleiding

Website

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/KNP%20GS/LVB/Seksuele%20diversiteit/instrumentenbox-begeleiden-zonder-stempel-def-def.pdf

Uitvoerende organisaties

  • COC
  • LFB door en voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Vilans