Met de Mat-methode meer zicht op interactie

Inzicht in het effect van eigen handelen vergroten

20 december 2016

Met de Mat-methode leer je als hulpverlener de interactie tussen jou, de cliënt en familieleden zichtbaar, voelbaar en daarmee beïnvloedbaar te maken. De Mat-methode is ontwikkeld om vaardigheden in de interactie met mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen te vergroten. De methode is toepasbaar in alle intensieve zorgrelaties.

Wat levert de Mat-methode op?

Hulpverleners leren in een training vaardigheden aan die zij kunnen toepassen in het contact met cliënten. Zij krijgen inzicht in het effect van eigen handelen. Wat betekent de manier van jou handelen voor de ander? En hoe kun je je houding of gedrag op problematisch gedrag van de ander afstemmen? Concreet oefenen met deze interactieproblemen geeft ervaringen waarmee je als hulpverlener direct iets kan.

Wat leer je met de MAT-methode?

De training wil hulpverleners bewust maken van de effecten van interacties tussen de cliënt en de hulpverlener. De centrale vraag is: leidt dat wat jij als hulpverlener doet in de interactie met de ander naar het doel toe of leidt het er van af?

In de trainingen wordt gewerkt met praktische en herkenbare instrumenten. Op de grond liggen twee matten, elk met een groen en rood gedeelte. Je staat tegenover een andere cursist (of een trainer) op een eigen mat. Heb je moeite met het gedrag van de ander dan sta je op rood. Kun je het gedrag volledig accepteren, dan sta je op groen. De centrale vraag is steeds: leidt dat wat jij in de interactie met de ander doet naar het doel toe of leidt het er van af?

De basistraining is opgebouwd rond de fasen waarin het contact tussen de hulpverlener en de cliënt zich ontwikkelt: de ontmoeting, de actie en de afsluiting. De Mat werkt op drie lagen:

  • het gedragsniveau
  • het niveau van de overtuigingen en beperkingen (normen en waarden)
  • het identiteitsniveau.

De Mat is een praktisch toepasbaar model dat de interactie tussen mensen snel zichtbaar én voelbaar maakt. De Mat is een concreet instrument dat ingezet wordt naast de instrumenten 'de Tas' en 'Kan Niet/Wil Niet'. De training is gebaseerd op inzichten in hoe mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen handelen en reageren.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de methode en over trainingsmogelijkheden op de website van Bureau de Mat: www.demat.nl.