Mensen met psychische kwetsbaarheid aan het werk

Mensen met Mogelijkheden Inspiratieboek

8 april 2016

Arbeidsparticipatie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, dat is het doel van Mensen met Mogelijkheden (MMM). De 21 beroepsgroepen die meedoen aan het project dagen alle professionals uit met het Inspiratieboek aan de slag te gaan.

Wat levert het MMM Inspiratieboek op?

Mensen met een psychische kwetsbaarheid krijgen de ruimte zichzelf te ontplooien dankzij aandacht voor hun kwaliteiten en mogelijkheden. Met als resultaat betaald werk als onderdeel van hun behandeling. Op deze manier zorgt de methode voor meer participatie van mensen met psychische problemen, midden in de maatschappij.

Hoe werkt het MMM Inspiratieboek?

De grootste kracht van Mensen Met Mogelijkheden is dat professionals het samen doen met de ervaringsdeskundigen en de werkgevers zelf. Met meer focus op mogelijkheden, minder op beperkingen, bij alle betrokkenen. Het project heeft twee uitgangspunten:

  • Het verhaal van de mens met een psychische kwetsbaarheid, de ervaringsdeskundige en de werkgever. De kiem voor een succesvolle stap in arbeidsparticipatie ligt in zijn achtergrondverhaal, behoeften en ambities.
  • Denken in mogelijkheden en minder in beperkingen. Niet alleen aandacht voor het bestaande, maar ook durven dromen over wat zou kunnen zijn.

Met het boek kan iedereen de vier stappen van het project MMM doorlopen: verdiepen – verbeelden – vormgeven – verwezenlijken. Dat kan door individueel opdrachten te maken of in groepsverband, met collega’s uit de eigen organisatie of beroepsgroep.

Kijk op www.mmm-mensenmetmogelijkheden.nl voor het Inspiratieboek en informatie over het project.

Ontwikkelaar

Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen en Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde.

Contact

E info@mmm-mensenmetmogelijkheden.nl