Met Mijn-ZRM meten mensen zelf hoe zelfredzaam ze zijn

De autonomie van mensen vergroten

10 januari 2017

Mijn-ZRM is een computerprogramma waarmee mensen zelf meten hoe zelfredzaam ze zijn. Met de uitslag gaan mensen voorbereid het gesprek met de hulpverleners aan over hun wensen voor zorg en ondersteuning.

Met de Mijn Zelfredzaamheid-Matrix - afgekort Mijn ZRM - kunnen mensen zelf via de computer hun mate van zelfredzaamheid meten. Het programma Mijn ZRM is makkelijk zelf in te vullen door mensen die zorg, hulp of ondersteuning willen of nodig hebben. Op elf onderwerpen verschijnen een aantal stellingen waarop men kan aangeven wat het meest van toepassing is op de eigen situatie. Stellingen gaan over huisvesting, structuur van de dag, werk, lichamelijke gezondheid en financiën. Nadat alle onderwerpen aan bod gekomen zijn verschijnt de uitslag. Door vragen te beantwoorden krijgen mensen  inzicht in belangrijke facetten van hun leven; wat gaat goed en op welke facetten is hulp of ondersteuning nodig. In vrije tekstvelden kunnen zij beschrijven hoe zij vinden dat het gaat op dat gebied.

Ga naar Mijn ZRM

Meer autonomie

Het gebruik van Mijn ZRM vergroot de autonomie van de cliënt in het hulpverleningsproces, omdat door het invullen van de vragen:

  • de cliënt nadenkt over zijn eigen situatie
  • de cliënt voorbereid is op het gesprek met de hulpverlener
  • de cliënt en hulpverlener dezelfde 'taal' spreken 
  • de hulpverlening aansluit bij de wensen en het leven van de cliënt
  • verschillen zichtbaar maakt tussen wensen en mogelijkheden van de cliënt en de hulpverlener die de Zelfredzaamheidmatrix invult.

Meer weten?
Kijk op www.zelfredzaamheidmatrix.nl/zrm om meer te lezen over de Zelfredzaamheidmatrix voor hulpverleners. Of lees ons artikel over hoe je als hulpverlener de ZRM in de praktijk toepast.