Nederlandse Empowerment vragenlijst (NEL)

1 januari 2009

Een vragenlijst om hulpaanbod te beoordelen op de mate waarin het empowerend werkt

Empowerment betekent zoveel als je eigen kracht ontdekken of herontdekken, dus ontwikkelen en uitbouwen en effectief leren toepassen. De vele facetten van het begrip empowerment zijn verkend door mensen die in hun leven te maken hebben met ernstige en aanhoudende psychische kwetsbaarheden. Op grond van hun kennis en uitspraken heeft HEE de Nederlandse Empowerment vragenlijst (NEL) ontwikkeld.
Met het herhaaldelijk afnemen van deze empowerment vragenlijst kan in kaart worden gebracht in welke mate de mensen die deze lijst invullen, groeien in hun kracht. We denken dat deze vragenlijst daarmee een goed instrument is om hulpaanbod te beoordelen op de mate waarin het empowerend werkt.

Toepassing
Deze vragenlijst is gebruikt in de quasi-experimentele studie naar de effecten van een herstelprogramma voor mensen met ernstige psychische beperkingen. Er is veel vraag naar deze vragenlijsten en momenteel gaan steeds meer instellingen deze vragenlijst afnemen onder clienten.

Ontwikkelaar

W. Boevink, H. Kroon en F. Giesen, Trimbos-instituut, programma Reïntegratie

Contact

Wilma Boevink
wboevink@trimbos.nl