Online Tool Wegwijs in de aanpak van eenzaamheid

Eenzaamheid is een overstijgend vraagstuk in het sociaal domein. Het hangt samen met allerlei andere problematiek zoals schulden, life events, psychische kwetsbaarheid, stress en overbelasting. Eenzaamheid kan bovendien iedereen raken. Bij het aanpakken van eenzaamheid ontkom je er dus niet aan om keuzes te maken en focus aan te brengen. Maar waar kun je je allemaal op richten? En welke activiteiten passen daar dan bij?

'Deze tool biedt overzicht van de mogelijkheden om eenzaamheid lokaal aan te pakken'

Direct naar de tool

Om op deze vragen antwoord te bieden, ontwikkelde Movisie, in samenwerking met de gemeente Amsterdam, de online tool ‘Wegwijs in de aanpak van eenzaamheid’. Deze tool is gemaakt om overzicht te bieden: wat zijn de mogelijkheden als je eenzaamheid lokaal wilt aanpakken? Aan de hand van vier gradaties van vereenzaming zie je welk soort activiteiten passen bij elke gradatie. Kies je er bijvoorbeeld voor in te zetten op ‘preventie’, dan levert de site informatie en tools om te voorkomen dat mensen vereenzamen.

De andere gradaties van eenzaamheid waar de website aandacht aan geeft, zijn mensen met een ‘verhoogd risico’ om te vereenzamen, groepen die ‘matig vereenzaamd’ zijn en tenslotte mensen die ‘ernstig vereenzaamd’ zijn. De tool is ook bereikbaar op mobiele devices, zodat deze overal en altijd geraadpleegd kan worden.

Jan Willem van de Maat, expert eenzaamheid en betrokken bij de ontwikkeling van de tool: ‘Bij het ontwikkelen merkten we dat een indeling naar specifieke doelgroepen de tool te ingewikkeld maakte. Er zijn zoveel groepen mensen die kunnen vereenzamen, dat je dan door de bomen het bos niet meer ziet.’ Michaela Schönenberger, adviseur bij de GGD Amsterdam: ‘Een indeling naar de mate van vereenzaming biedt het meeste overzicht in wat je kunt doen. We sluiten zo bovendien aan bij de behoefte binnen gemeenten om meer te denken vanuit preventie; voorkomen dat mensen, verder, vereenzamen.’  

Tijdens de presentatie van de Wegwijzer op de Leerbijeenkomst Aanpak Eenzaamheid reageerden de eerste gebruikers positief. Saskia Roest, projectleider aanpak eenzaamheid in Groningen: ‘We gaan binnenkort met de kerngroep van ons netwerk zitten om onze focus voor volgend jaar te bepalen. Daar gaan we de Wegwijzer bij gebruiken. Het biedt ons zicht op waar we nu al op inzetten en vooral ook waar we nu nog weinig aan doen, en waar we ons dus volgend jaar op kunnen richten.’    

Wegwijs in de aanpak van eenzaamheid

Wat? Online tool
Hoe te gebruiken? Online; de tool kan individueel doorlopen worden of tijdens een sessie met elkaar worden doorgenomen
Voor wie? Professionals in zorg en welzijn, beleidsadviseurs, bestuurders gemeenten
Wat kan je ermee? De Wegwijzer biedt overzicht en helpt keuzes te maken in de aanpak