Online verbetertool Eenzaamheid

Reflectietool voor sociale professionals en vrijwilligers

21 augustus 2017

Bijna 10% van de Nederlanders voelt zich ernstig eenzaam, waardoor hun zelfredzaamheid, gezondheid en kwaliteit van leven vermindert. Gelukkig is er steeds meer bekend over wat werkt om vereenzaming te voorkomen of te verminderen. Sluit uw aanpak aan bij deze inzichten? En wat kan er beter? Met de Verbetertool eenzaamheid krijgt u gerichte verbetertips.

Met de verbetertool krijgt u inzicht in hoe u uw project of aanpak van eenzaamheid kunt verbeteren. Hiervoor gebruikt de tool inzichten uit onderzoek en praktijk. In het Wat werkt-dossier over eenzaamheid leest u hier meer over.

Bekijk de verbetertool Eenzaamheid

Voor wie?

De verbetertool is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die bezig zijn met projecten en initiatieven gericht op het verminderen of voorkomen van eenzaamheid.

Hoe werkt de Verbetertool eenzaamheid?

De tool bestaat uit drie stappen:

  1. Doe de check
    Door een korte vragenlijst in te vullen checkt u of uw project gebruik maakt van de werkzame elementen bij de aanpak en preventie van eenzaamheid.
  2. Bekijk je uitslag
    In het score-overzicht ziet u in één oogopslag wat de belangrijkste verbeterpunten zijn.
  3. Maak een verbeterplan
    U krijgt tips om uw aanpak te verbeteren en u wordt geholpen om stap voor stap een verbeterplan te maken.

U kunt de verbetertool alleen invullen of samen met uw team. Als u voor dat laatste kiest, dan kunt u uw eigen scores met die van uw collega’s kunt vergelijken. Daarna kunt u samen aan de slag met het maken van een verbeterplan.

Getest in de praktijk

De Verbetertool eenzaamheid is getest met acht aandeelhouders van het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid (o.a. Het Rode Kruis, Resto van Harte en Eigenwijks).

Verbetersuggesties en tips

Graag horen we wat u van de Verbetertool eenzaamheid vindt. Heeft u concrete verbetersuggesties voor de tool?  Of wilt u ons wijzen op uw gouden tip bij het verminderen van eenzaamheid? We horen het graag. Stuur een e-mail naar Jan Willem van de Maat.

Ontwikkelaar

Deze tool is ontwikkeld door Movisie en de gemeente Amsterdam, in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. De Verbetertool is mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van VWS en de gemeente Amsterdam.