Ontdek wat voor vrijwillige inzet in uw organisatie past

Draaischijf Vrijwillige Inzet

25 april 2018

De vele kanten van vrijwillige inzet laten zich moeilijk in één omschrijving vatten. De Draaischijf Vrijwillige Inzet maakt duidelijk met wat voor vrijwilligerswerk uw organisatie nu te maken heeft of waar u op wilt gaan sturen. Verbreed met de draaischijf uw visie tot buiten de gangbare definities.

De Draaischijf Vrijwillige Inzet toont uw visie

Wat voor vrijwillige inzet past bij uw organisatie? En wat juist niet? Als u dat helder heeft bepaalt u gemakkelijker waarvoor u vrijwilligers wilt inzetten en hoe u dat wilt doen. Vul de Draaischijf Vrijwillige Inzet in en u komt erachter. Bovendien kunt u uw visie onderbouwen en uitleggen aan anderen, binnen en buiten uw organisatie. Dat is nodig, want niet iedereen denkt hetzelfde over wat wel en geen vrijwillige inzet is.

Hoe werkt de Draaischijf Vrijwillige Inzet?

De Draaischijf Vrijwillige Inzet bestaat uit acht schijven. Op iedere schijf beantwoordt u een vraag over vrijwillige inzet. Als u de draaischijf één keer invult ziet u kenmerken van één type vrijwilligerswerk. De acht schijven van de draaischijf:

  1. Het motief. Waarom doet de vrijwilliger het werk?
  2. Oorsprong vrijwillige inzet. Vanuit welke andere tijdsbesteding komt de vrijwilliger tot zijn inzet?
  3. Mate van keuzevrijheid. Is de vrijwillige inzet een eigen keus van de vrijwilliger?
  4. Mate van betaling. Wat krijgt de vrijwilliger materieel vergoed voor zijn inzet?
  5. Voor wie doet de vrijwilliger het?
  6. Type organisatieverband. In hoeverre kun je spreken van een vrijwilligersorganisatie?
  7. Organisatiegraad. Hoe formeel wordt het werk verdeeld?
  8. En we noemen het… Het oneindig aantal namen van gradaties en vormen van vrijwillige inzet.

De meeste actuele aspecten van vrijwillige inzet staan in de draaischijf. Kunt u een vraag niet beantwoorden? Laat de schijf dan blanco of benoem voor uzelf het aspect dat u mist (en laat het weten aan Movisie!). Zo blijft de schijf actueel, ook bij nieuwe ontwikkelingen of inzichten.

Uitvoerende organisatie

Movisie