Ouderen Veilig Thuis

Beschrijving van een werkwijze rondom ouderenmishandeling

13 juli 2015

Door de training en de uitgebreide informatiemap Ouderen Veilig Thuis leren hulpverleners de dynamiek herkennen van signalen van ouderenmishandeling. In een training van een dagdeel leren hulpverleners de overeenkomsten en de verschillen te begrijpen tussen ouderenmishandeling en andere afhankelijkheidsrelaties. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen diverse dynamieken die elk een andere aanpak vragen. Na de training zijn hulpverleners in staat om ouderenmishandeling te signaleren, een inschatting te maken welke dynamiek er speelt en welke hulpmogelijkheden passend zijn bij deze problematiek.

 

Elementen ouderenmishandeling
Ouderenmishandeling kent een aantal overeenkomsten met andere afhankelijkheidssituaties zoals kindermishandeling en partnergeweld, maar ook een aantal vormen die typerend zijn voor deze doelgroep. Zaken als (ontspoorde) mantelzorg, verwaarlozing en financieel misbruik komen veel voor bij ouderen die bijvoorbeeld door lichamelijk of geestelijke achteruitgang hun eigen zaken niet meer (goed) kunnen behartigen. Ook speelt er vaak een sterke afhankelijkheid van het (beperkte) netwerk, waardoor de oudere zelf niet snel zal aangeven dat er sprake is van mishandeling en/of misbruik. Ouderen veilig Thuis maakt een onderscheid tussen vier dynamieken:

Dynamiek van Materieel gewin
Binnen deze dynamiek is er vrijwel altijd moedwillige misbruik / mishandeling. De dader heeft er (vaak) financieel belang bij om de situatie van misbruik in stand te houden en zal hierdoor niet gemakkelijk te motiveren zijn voor hulpverlening. Oplossingen dienen gezocht te worden o.a. in het juridische kader, het notariaat of beschermingsmaatregelen.

Dynamiek van Ziektebeeld, verslaving of LVB
De mishandeling is te herleiden tot een ziektebeeld (van pleger of oudere), een verslaving of het feit dat één van de betrokkene zwakbegaafd is. Meer dan bij andere dynamieken vraagt deze om maatwerk bij de aanpak. Bij de inzet van hulpverlening wordt actief samengewerkt met ketenpartners die specialistische hulp bieden.

Dynamiek van Belast Verleden
Op het moment dat deze dynamiek speelt, is er vaak veel en langdurig geweld in de voorgeschiedenis. Regelmatig komt het voor dat huidige slachtoffers vroeger daders waren en andersom. In eerste instantie wordt ingezet op het stoppen van geweld. Dit gaat echter altijd hand in hand met educatie over patronen van geweld en verwerking.

Dynamiek van Overbelasting
Binnen deze dynamiek is er vrijwel altijd sprake van twee slachtoffers. Het geweld komt voort uit onmacht en/of overbelasting. Hulp is veelal gericht op ontlasting en ondersteuning van de mantelzorger.

Geïnteresseerd in deze benadering en aanpak van ouderenmishandeling?
Lees de bijgevoegde uitgebreide beschrijving en/of neem contact op met de ontwikkelaars van Veilig Thuis Utrecht.
 

Ontwikkelaar

Marianne van der Krans-Vlug, Margot Mulders, Lucia van Waveren, Ruchamah van der Horn
Veilig Thuis Utrecht
(o.a. voormalig Steunpunt Huiselijk Geweld Stad en Regio Utrecht)
http://www.samen-veilig.nl/veilig-thuis-utrecht/

In samenwerking met Movisie.
http://www.movisie.nl

Downloads

Ouderen-Veilig-Thuis-AR.pdf 1.62 MB