Psychische gezondheid bespreekbaar maken met een bordspel

Een steekje los?

26 januari 2016

Iedereen die het bordspel Een steekje los? speelt, maakt op een luchtige manier kennis met de verschillende kanten van psychische gezondheid. Het spel maakt taboes rondom hersenaandoeningen spelenderwijs bespreekbaar.

Wat levert het bordspel op?

Het spel maakt spelenderwijs de belevingswereld en de beeldvorming over psychische gezondheid bespreekbaar. Dit kunnen ook taboes zijn rondom hersenaandoeningen. Het zorgt op een snelle en laagdrempelige manier voor contact, openheid, herkenning en begrip voor elkaar. Het spel bevordert de zelfredzaamheid en haalt mensen uit hun isolement. Het leert mensen elkaars perspectief kennen.

Hoe werkt het spel Een steekje los?

Mensen kunnen dit spel op veel manieren en in veel situaties spelen. Het kan met een homogene doelgroep gespeeld worden, maar zeker ook met een gemengde groep, denk aan cliënten, ervaringsdeskundigen, familieleden, buurtbewoners en hulpverleners. Belangrijk is een goede spelleider, die de spelregels kent en zorgt dat alle deelnemers voldoende aan bod komen. De nadruk ligt op laagdrempeligheid en luchtigheid en niet op ‘therapeutische’ gesprekken. Een speelse kennismaking met de belevingswereld van mensen met een psychische aandoening verbreedt de blik van mensen zonder zo’n aandoening.

De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over enkele door henzelf gekozen levensthema’s. Ook kiezen ze zelf de werkvormen en spelen ze verrassende kanskaarten uit. Deelnemers leren elkaar beter kennen door met meer diepgang te spelen. Of door de spelvariant in te zetten waarbij je fiches kunt verdienen, zodat het een competitie element krijgt. Deelnemers stellen elkaar vragen, wisselen informatie en ervaringen uit en krijgen zo beter zicht op elkaars leefwereld, wensen en behoeften.

Een steekje los? heeft diverse prijzen gewonnen, waaronder de Innovatieprijs 2014.

Wat zijn de succesfactoren van Een steekje los?

Het bordspel kent vele toepassingen en varianten en is ook te spelen met grotere groepen personen, voor alle leeftijden. In spelworkshops op locatie, zoals op (kwartiermakers)festivals, contactdagen, symposia, op scholen en in buurtcentra spelen mensen het spel. Het spel kan zelfs als teambuildingsactiviteit dienen. Binnen een half uur is er openheid, herkenning, diepgang en plezier. Vanwege de grote vraag en het succes van het spel, wordt er nu een landelijk spelleider team opgezet, zijn er uitbreidingssets voor diverse ziektebeelden ontwikkeld en is er een online versie: een serious game. Kijk voor het recente nieuws op de Facebookpagina. Spelregels en werkvormen zijn te vinden op www.eigenwijsspel.nl.

Website

www.eigenwijsspel.nl

Een steekje los? op Facebook

U vindt de online-versie van Een steekje los? op eigenwijsspelonline.nl

Contact

info@eigenwijsspel.nl