Regie sociaal domein

22 april 2021

Wat heeft een regisseur nodig aan kennis, competenties en bevoegdheden voor de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen? En wat moet er dan voor de regisseur geregeld zijn?

Op deze website van Toezicht Sociaal Domein vind je hier meer informatie over.

💡 Interessant voor gemeenten en sociaal professionals.