Schade door huiselijk geweld beperken bij LVG-kinderen

Cursus Hé kijk mij nou!

29 augustus 2016

Jaarlijks zijn naar schatting ruim honderdduizend kinderen getuige van geweld in huis. Onder hen uiteraard ook kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Een cursus kan de schade die huiselijk geweld aanricht voor kinderen beperken.

Getuige zijn van geweld in de huiselijke kring is een ernstige bedreiging voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Hun sociale, emotionele, lichamelijke en cognitieve ontwikkeling loopt schade op. Zowel op korte als op lange termijn. Daarnaast hebben deze kinderen een grotere kans om ook als volwassene te maken te krijgen met geweld, als slachtoffer of als dader.

Hé kijk mij nou! voorkomt nieuwe geweldsituaties

Hulpverleners kunnen de schade die huiselijk geweld aanricht bij kinderen beperken door in een vroeg stadium de cursus Hé kijk mij nou! aan te bieden aan het kind en zijn ouders. Het doel is te voorkomen dat kinderen zelf als pleger of slachtoffer in een nieuwe geweldsspiraal terechtkomen. Het is speciaal bedoeld voor moeilijk lerende kinderen of kinderen met een lichte verstandelijke beperking (LVG-kinderen). De cursus steunt deze kinderen door:

 • hen te helpen hun ervaringen een plaats te geven. Dit voorkomt blijvend trauma, psychische problematiek en ook hoge kosten voor de samenleving;
 • het isolement te doorbreken van de kinderen en van het gezin en deze kwetsbare groep kinderen te empoweren;
 • het vertrouwen te herstellen tussen kind en opvoeders;
 • opvoeders te leren welke gevolgen huiselijk geweld heeft voor kinderen en hoe zij hen kunnen steunen bij het verwerken van hun ervaringen.

Hoe werkt Hé kijk mij nou!?

De cursus is gericht op groepswerk met de kinderen en hun moeders. Ook voor individuele hulp aan LVG-kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld kunt u als hulpverlener delen van de cursus gebruiken.

Hé kijk mij nou! bestaat uit 7 delen:

 1. Hé kijk mij nou! De methodiek
 2. Draaiboek Moedergroep
 3. Draaiboek Kindergroep
 4. Werkboek moeders
 5. Werkboek kinderen
 6. Wervingsfolders
 7. Fragment Met je vingers in je oren van ETV

Heeft u interesse in het werken met deze methodiek, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Wendela Wentzel.

Download de handleiding op de Movisie-website.

Iets voor u?

Werkt u met moeilijk lerende of LVG-kinderen tussen de 8 en 12 jaar en hun moeilijk lerende of LVG-moeders, die te maken hebben gehad met geweld in huis? Zou u deze doelgroep graag iets bieden rond het meegemaakte geweld? Dan is Hé kijk mij nou! wellicht iets voor u.

Uitvoerders van Hé kijk mij nou! kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Consulenten van MEE
 • Preventiewerkers
 • Gedragsdeskundigen zoals orthopedagogen
 • (School) maatschappelijk werkers
 • Werkers in de gespecialiseerde thuiszorg
 • Medewerkers van de vrouwenopvang
 • Medewerkers van medisch kinderdagverblijven of kinderdagcentra.

Verwijzers naar uitvoerders van Hé kijk mij nou! kunnen bijvoorbeeld zijn:

Veilig Thuis, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), Bureau Jeugdzorg, buurtwerk, CCE’s (centra voor consultatie en expertise), Centra voor Jeugd en Gezin, GGD, ggz, huisartsen, MEE, multifunctionele centra voor vg-kinderen en psychiatrische problematiek, opvoedbureaus, politie, scholen (speciaal onderwijs), schoolmaatschappelijk werk, thuiszorg, voogdij, vrouwenopvang, zorgaanbieders (vg).

Uitvoerende organisaties

Movisie, Abrona, MEE Gelderse Poort regio Tiel, Stichting Blijf van m’n Lijf ZHZ, MEE ZHZ en Aafje.