Schrijfwijzer Hoe schrijf ik een handboek

1 mei 2015

Handboeken maken interventies toepasbaar voor collega’s. En zij dragen bij aan verantwoording van het werk. Maar hoe schrijf je een goed handboek? De schrijfwijzer 'Hoe schrijf ik een handboek' helpt u op weg. En maakt uw succesvolle interventie schriftelijk overdraagbaar.

'Hoe schrijf ik een handboek?' is ingedeeld in drie praktische hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over het schrijven van handboeken. Het helpt je vooraf een aantal belangrijke keuzes te maken. In het tweede hoofdstuk word je uitgenodigd om aan de slag te gaan. Hierin staan informatie, praktische tips, oefeningen en voorbeelden om zo vlot mogelijk jouw eigen handboek te schrijven. Ook krijg je een format dat een compleet overzicht geeft van de onderdelen van een goed handboek. Is je handboek af? Het derde hoofdstuk helpt je tot slot op weg bij het verspreiden, het implementeren en de kwaliteitsbewaking van jouw interventie.

De schrijfwijzer is een publicatie van het samenwerkingsverband Effectieve interventies. Het is voor iedereen geschikt die een handboek gaat schrijven: praktijkwerkers, stafmedewerkers, medewerkers van afdelingen kwaliteit en innovatie, medewerkers van kennisinstituten, docenten en studenten van Mbo of Hbo-instellingen en universiteiten.

Training

Er is veel vraag naar ondersteuning bij het schrijven van een handboek van een interventie. Daarom is, naast de schrijfwijzer, de training 'Handboek schrijven' ontwikkeld. Een handboek geeft het wat en hoe van de interventie weer. Doel van de training is methodeontwikkelaars te helpen de interventie op een heldere en concrete manier onder woorden te brengen, zodat (nieuwe) collega’s er mee aan de slag kunnen. Lees meer over de training 'Uw interventie op papier'.

Ontwikkelaar

MOVISIE

Contact

Voor informatie over de schrijfwijzer:
Marijke Booijink
m.booijink@movisie.nl

Voor informatie over de trainingen
Christine Kuiper
c.kuiper@movisie.nl
Gery Lammersen
g.lammersen@movisie.nl

Downloads

Hoe-schrijf-ik-een-handboek.pdf 2.97 MB