Seksueel misbruik in de kerk bespreekbaar maken

Een Veilige Kerk

19 mei 2016

Wilt u seksueel grensoverschrijdend gedrag in uw geloofsgemeenschap op de agenda zetten en bent u benieuwd hoe andere kerken dat doen? U bent niet de eerste! Ervaringen van kerkgenootschappen die in het project Een Veilige Kerk samenwerken om dit aan te pakken staan op een website.

Wat levert het project Een Veilige Kerk op?

De website is er specifiek voor ambtsdragers, pastoraal werkers en vrijwilligers. Wilt u inspiratie opdoen over veilig jeugdwerk, of vanaf de kansel aandacht besteden aan huiselijk geweld? Dan is Een Veilige Kerk voor u d├ę informatiebron over:

  • seksueel grensoverschrijdend gedrag in pastorale relaties en hoe dit te voorkomen;
  • veiliger kerkelijk jeugd- en jongerenwerk;
  • signaleren en bespreekbaar maken van misbruik.

Hoe werkt het project Een Veilige Kerk?

Op de website vindt u regelmatig nieuwe achtergronden, inspiratieverhalen, werkvormen, protocollen en meldpunten. U kunt er gemakkelijk documenten downloaden en zo nodig aanpassen aan de eigen taal en cultuur. Een Veilige Kerk zet de toegenomen aandacht van kerken voor huiselijk geweld en seksueel misbruik om in concrete actie. Doe daar uw voordeel mee!

Movisie ondersteunt het project, dat van start ging onder de naam Herder op zijn Hoede.

Website

www.eenveiligekerk.nl