Stellingenspel ‘actief in de participatiesamenleving’

Een spelvorm om samen met bestuur, leden en vrijwilligers van een vrijwilligersorganisatie te bepalen welke activiteiten van de organisatie ondersteunend kunnen zijn voor de samenleving

In de participatiemaatschappij wordt meer verwacht van de eigen inzet en de zelfregie van burgers. Dit houdt in dat er meer ruimte is voor vrijwilligersorganisaties om met eigen initiatieven te komen, maar betekent ook meer verantwoordelijkheid en vraagt een maatschappelijk ondernemende houding van de organisatie.

In het stellingenspel worden een aantal situaties besproken, om zo met elkaar te bepalen wat leden en vrijwilligers leuk vinden om aan mee te doen en voor welke nieuwe diensten, voorzieningen en doelgroepen meer kennis, kunde en enthousiasme nodig is binnen de organisatie. Het stellingenspel kan verassende nieuwe inzichten opleveren

Ontwikkelaar