Theatervoorstelling over gender, genderidentiteit en identiteitsontwikkeling

ID Theatervoorstelling De vrijheid om je zelf te zijn

31 oktober 2016

Theatervoorstelling over gender, genderidentiteit en identiteitsontwikkeling. Deze voorstelling kan worden gespeeld voor leerlingen en docenten van de bovenbouw primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs, maar ook bijvoorbeeld voor zorgverleners, studenten beroepsonderwijs en ouders/verzorgers.

Wat is het en wat doet het?

ID is een voorstelling over de vrijheid jezelf te durven zijn en gaat over jongens en meisjes en iedereen die daar tussenin zit. Veel jongeren worstelen met de spanning tussen hun ontluikende persoonlijkheid, hun genderidentiteit en het oordeel van hun omgeving. Om ze hierin te steunen gaat deze voorstelling in op de thema's gender, genderidentiteit en identiteitsontwikkeling. Als diversiteit er mag zijn, wordt er een basis gelegd voor onderlinge acceptatie en het verminderen van discriminatie en uitsluiting.

Wat levert de tool op?

ID stelt haar publiek de volgende vraag: Durf jij te zijn wie je bent? Ook met de normen en verwachtingen vanuit je omgeving? Theater AanZ gelooft dat wanneer diversiteit er mag zijn, er een basis wordt gelegd voor onderlinge acceptatie en het verminderen van discriminatie en uitsluiting. Met het doorbreken van de normatieve denkpatronen wordt ruimte gemaakt om na te denken over wie je eigenlijk zélf bent of wilt zijn, los van je omgeving

Hoe werkt het?

ID is een fragmentarische voorstelling met theater, dans, animatie, vier spelers en een DJ. Het stuk kent een documentair karakter waarin ontmoeting en diversiteit centraal staan. De vier spelers, allen ervaringsdeskundigen, nemen je mee in hun verhaal en in hun zoektocht.
ID bestaat uit twee delen: een "gewoon" gedeelte (ca. 55 minuten) en een interactief gedeelte (ca. 30 minuten). In dit laatste deel gaat het publiek in gesprek met de acteurs, onder begeleiding van een publieksbegeleider. Daarnaast ontvangt de school voorafgaand aan de voorstelling een docentenhandleiding en een voorbereidingsopdracht voor de leerlingen. Ter aanvulling biedt Theater AanZ een verwerkingsles over genderdiversiteit aan, verzorgd door een gekwalificeerde medewerker van AanZ. Samen met de leerlingen wordt er dieper in gegaan op het onderwerp. Op een creatieve en interactieve wijze is er aandacht voor de ervaringen en gedachtes van de leerlingen en wordt er kennis gedeeld.

Wat zijn de succesfactoren?

-Theater: de inzet van interactief theater is een bruikbare interventie om taboes in scholen bespreekbaar te maken. Het is een geschikte vorm om leerlingen en docenten te betrekken en bewust te laten worden van vooroordelen of pestgedrag.
-Voor- en nazorg: een beginles en een les na de voorstelling maakt dat de klas ook echt over het thema praat. De veiligheid om erover te praten wordt daarmee vergroot.
-Herhaling van de boodschap: meerdere scholen maken al jaren gebruik van Theater AanZ. Juist die herhaalde boodschap binnen de school draagt bij aan een positief leefklimaat en een meer open sfeer. Meer informatie? Zie verwijzing website hieronder.

Iets voor u?

Gelooft u in ervaringsleren? En bent u daarom op zoek naar een uitnodigende en interactieve manier om (gender-)diversiteit en identiteitsontwikkeling bespreekbaar te maken in de klas? Dan is deze voorstelling wellicht iets voor u!

Website

http://theater-aanz.nl/voorstellingen/id/

Looptijd

In ieder geval tot en met 2017

Uitvoerende organisatie

Theater AanZ
E-mail: info@theater-aanz.nl