Tips voor het keukentafelgesprek

Het Gesprek van de VNG

18 juli 2016

Het eerste contact tussen mensen met een ondersteuningsvraag en de gemeente vindt plaats in het keukentafelgesprek. In de handreiking Het Gesprek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vinden Wmo-consulenten inspiratie voor dit gesprek.

Wat levert Het Gesprek van de VNG op?

De handreiking Het Gesprek gaat over het contact tussen inwoner en gemeente en hoe zij samen komen tot passende ondersteuning. Het helpt gemeenten keuzes te maken bij de inrichting van het keukentafelgesprek. Gespreksvoerders namens de gemeente vinden er bruikbare informatie.

Hoe werkt Het Gesprek?

Het keukentafelgesprek vindt plaats tussen sociale professionals namens de gemeente en inwoners met een ondersteuningsvraag. De situatie van de hulpvrager komt uitgebreid aan bod: hoe ziet zijn leven eruit, wat is precies zijn vraag, wat wil hij bereiken? Vraagverheldering gebeurt eerst in het keukentafelgesprek, maatwerk en oplossingen komen daarna.

Voert u namens uw gemeente keukentafelgesprekken? Dan kunt u inspiratie opdoen met de vijf handreikingen van Het Gesprek van de VNG:

  • Deel I gaat in op ‘wie, wat en waarom' van het keukentafelgesprek.
  • In deel II leest u over de inhoud van het keukentafelgesprek, organisatie, de gespreksvoerder en ervaringen in pilots.
  • Deel III beschrijft hoe u zingevingsaspecten betrekt bij het keukentafelgesprek.
  • Deel IV gaat in op de gevolgen van de gekantelde aanpak van de Wmo.
  • In deel V leest u over de ervaringen van Wmo-gespreksvoerders. Wat hebben zij nodig om het keukentafelgesprek goed te kunnen voeren?

Uitvoerende organisaties

Namens de gemeente zijn het vaak sociale professionals die het keukentafelgesprek voeren: maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen, speciaal opgeleide Wmo-consulenten, leden van sociale wijkteams. Diverse gemeenten hebben een vragenlijst opgesteld voor de aanvraag van een Wmo-voorziening.

Ontwikkelaar

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

De VNG heeft vanaf 2010 vijf handreikingen Het Gesprek uitgegeven. In het dossier Wmo 2015 staan verder handreikingen met hulpmiddelen zoals modelformulieren en praktijkvoorbeelden van bijvoorbeeld burgercommunicatie.

De Handreikingen Het Gesprek zijn te downloaden via onderstaande links:

Contact

VNG
www.vng.nl