Toegankelijkheidstoets: hoe digitaal toegankelijk is jouw gemeente?

Toegang Sociaal Domein is een website voor gemeenten om te helpen de toegang tot het sociaal domein zo eenvoudig mogelijk te maken, voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Benieuwd hoe makkelijk de toegang is tot jouw gemeente? Doe de toegankelijkheidstoets.

Sinds 2015 is de gemeente de plaats geworden waar inwoners hulp kunnen vragen in het sociaal domein. Onder het sociaal domein valt bijvoorbeeld hulp in het huishouden of bij het vinden van werk. Ook hulp bij schulden of steun bij het opvoeden van kinderen horen hierbij. Deze hulp is voor mensen die het lastig vinden om dit zelf te doen en niemand om zich heen hebben die kan helpen. Dit geldt zeker voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor hun is makkelijke toegang een noodzaak.

Onderzoek in vijf gemeenten 

Toezicht Sociaal Domein onderzocht in vijf gemeenten hoe makkelijk mensen met een licht verstandelijke beperking toegang hebben tot deze hulp. Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn als mystery guest op pad gegaan met hulpvragen. Hier zijn zes belangrijke punten en tips uitgekomen die zorgen voor een makkelijke toegang. Als de gemeente geen rekening houdt met deze punten, kan men misschien de juiste hulp krijgen. 

Belangrijke punten voor een makkelijke toegang

1.    Ik kan de organisatie goed bereiken
2.    Ik kan alle stappen makkelijk doorlopen
3.    Ik krijg persoonlijke hulp bij het aanvragen van zorg en ondersteuning als ik dat nodig heb
4.    Ik krijg genoeg informatie om te beslissen
5.    Ik word respectvol door de medewerkers van de organisaties behandeld
6.    Ik begrijp de gegeven informatie 

Benieuwd hoe je als gemeente hier per punt rekening mee kan houden? En hoe ervaringsdeskundigen dit zelf ervaren hebben? Lees verder op de site van Toezicht Sociaal Domein.
 

Toegankelijkheidstoets 

Om te kijken hoe makkelijk de toegang tot jouw gemeente is, kun je online een test doen. Hiermee kan je bepalen hoe makkelijk informatie te vinden is bij de gemeente. Doe hier de toegankelijkheidstoets.

💡 Interessant voor gemeenten.