Toolbox Verandering van binnenuit

5 september 2018

Migranten- en vluchtelingenorganisaties organiseren regelmatig voorlichtingen of bijeenkomsten over gelijkheid tussen mannen en vrouwen en vormen van geweld. Om de impact hiervan te vergroten, heeft Movisie als aanvulling op de praktijkervaring, wetenschappelijke informatie verzameld en vertaald in praktische informatie en tips. Deze informatie is gebundeld in de toolbox Verandering van binnenuit.

Thumbnail

De voorlichtingen en bijeenkomsten die migranten- en vluchtelingenorganisaties houden gaan vaak over het tegengaan van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, achterlating en andere vormen van geweld dat voorkomt uit opvattingen over man-vrouwverhoudingen (‘gender based violence’). Ook komt het onderwerp seksuele en genderdiversiteit in deze bijeenkomsten vaak aan de orde, met de bedoeling de tolerantie of acceptatie ten aanzien van lesbische vrouwen, homo mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) te bevorderen, ook wel migranten- en vluchtelingenorganisaties genoemd.

Toolbox

De informatie en tips in de toolbox Verandering van binnenuit komen voort uit honderden wetenschappelijke studies over de thema’s en in het bijzonder over hoe je gendergelijkheid en LHBT-acceptatie bevordert en ‘gender based violence’ vermindert. Met deze toolbox kunnen migranten- en vluchtelingenorganisaties hun bestaande methodieken optimaliseren en onderhouden, zodat zij de ‘verandering van binnenuit’ bij de diverse gemeenschappen verder kunnen bevorderen.

De toolbox bestaat uit de volgende onderdelen:

Onderdeel A: Wat werkt? Informatie om effectiviteit van bijeenkomsten te vergroten.

1. Kaartjes met werkvormen
Op deze kaartjes staan de voor- en nadelen van verschillende werkvormen beschreven. Plus handige tips.

2. Do’s & don’ts voor het bevorderen van LHBT-acceptatie
Praktische tips over wat werkt om de tolerantie of acceptatie ten aanzien van LHBT’s te bevorderen. Je kunt ze gebruiken voor verschillende werkvormen,

3. Do’s & donts voor het bevorderen van gelijkheid tussen vrouwen en mannen
Praktische tips over wat werkt om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen, die je kunt gebruiken voor verschillende werkvormen.

4. Uitgebreide beschrijving van effectieve werkvormen
Hier vind je een uitgebreidere beschrijving van de werkvormen die worden beschreven op de kaartjes.

Onderdeel B: Inhoudelijke info: over gendergelijkheid, gender gerelateerd geweld en LHBT-acceptatie

5. Begrippen
Uitleg over begrippen als gender, LHBT, huwelijksdwang etc.

6. Uitleg over mensenrechten
Wat zijn mensenrechten? Welke mensenrechten zijn er? En wat is het belang ervan? Concrete informatie die je kunt gebruiken bij voorlichtingen en bijeenkomsten.

7. Wet- en regelgeving: gendergerelateerd geweld
Welke vormen van gendergerelateerd geweld zijn er? Welke wet- en regelgeving is geldig?

8. Landelijke hulporganisaties
Informatie over hulp en advies bij huiselijk geweld, seksueel geweld, loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap.

9. Social media tips
Vanuit Verandering van binnenuit willen we verschillende doelgroepen bereiken. Dat vraagt om verschillende manieren van communiceren. Wil je bijvoorbeeld met jongeren contact hebben, zorg dan dat je actief bent op de social media platforms van jongeren, zoals Instagram.

Onderdeel C: Over de voorlichter / gespreksbegeleider

10. Profiel van de voorlichter / gespreksleider
Informatie over de benodigde kennis, houding en vaardigheden.

Deze toolbox is door Movisie gemaakt voor de Alliantie ‘Verandering van Binnenuit’ van het Consortium Zelfbeschikking, Doetank PEER en Movisie. De partners van het Consortium Zelfbeschikking zijn Inspraakorgaan van Turken in Nederland (IOT), Stichting Kezban, Federatie van Somalische Associaties in Nederland (FSAN), Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah, HTIB (Turkse arbeidersvereniging in Nederland) en Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON). De alliantie wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.