Toolbox Verandering van Binnenuit uitgebreid

Migranten- en vluchtelingenorganisaties organiseren regelmatig voorlichtingen of bijeenkomsten over gelijkheid tussen mannen en vrouwen en vormen van geweld. Om de impact hiervan te vergroten, heeft Movisie als aanvulling op de praktijkervaring, wetenschappelijke informatie verzameld en vertaald in praktische informatie en tips. Deze informatie, gebundeld in de toolbox Verandering van Binnenuit, wordt regelmatig uitgebreid.

Logo van de Alliantie Verandering van Binnenuit. Links staat in de kleuren geel, roze, paars en blauw een hart, en aan de rechterkant staat 'Alliantie Verandering van Binnenuit'.

De voorlichtingen en bijeenkomsten die migranten- en vluchtelingenorganisaties houden gaan vaak over het tegengaan van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, achterlating en andere vormen van geweld dat voorkomt uit opvattingen over man-vrouwverhoudingen (‘gender based violence’). Ook komt het onderwerp seksuele en genderdiversiteit in deze bijeenkomsten vaak aan de orde, met de bedoeling de tolerantie of acceptatie ten aanzien van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, en trans en intersekse personen (LHBTI’s) te bevorderen.

Toolbox

De informatie en tips in de toolbox Verandering van Binnenuit komen voort uit honderden wetenschappelijke studies over de thema’s en in het bijzonder over hoe je gendergelijkheid en LHBTI-acceptatie bevordert en ‘gender based violence’ vermindert. Met deze toolbox kunnen migranten- en vluchtelingenorganisaties hun bestaande methodieken optimaliseren en onderhouden, zodat zij de ‘verandering van binnenuit’ bij de diverse gemeenschappen verder kunnen bevorderen.

De toolbox is hier volledig te downloaden. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

Alliantie Verandering van Binnenuit

Het platform Alliantie voor zelfbeschikking is een initiatief van het Consortium Zelfbeschikking in het kader van de Alliantie Verandering van Binnenuit. De Alliantie Verandering van Binnenuit is een samenwerking tussen het Consortium Zelfbeschikking, LCC+ en Movisie. Zeven organisaties hebben hun krachten gebundeld onder de noemer ‘Consortium Zelfbeschikking’. Het gaat om het Inspraakorgaan Turken (IOT), Stichting Kezban, Federatie van Somalische Associaties in Nederland (FSAN), Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah, HTIB (Turkse arbeidersvereniging in Nederland) en Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON). Lees hier meer over de Alliantie Verandering van Binnenuit.