Toolbox Verandering van Binnenuit uitgebreid

12 oktober 2020

Migranten- en vluchtelingenorganisaties organiseren regelmatig voorlichtingen of bijeenkomsten over gelijkheid tussen mannen en vrouwen en vormen van geweld. Om de impact hiervan te vergroten, heeft Movisie als aanvulling op de praktijkervaring, wetenschappelijke informatie verzameld en vertaald in praktische informatie en tips. Deze informatie, gebundeld in de toolbox Verandering van Binnenuit, wordt regelmatig uitgebreid. De nieuwste tool is 'Vijf tips uit de praktijk om gendergelijkheid en LHBT-acceptatie te bevorderen'.

Thumbnail

De voorlichtingen en bijeenkomsten die migranten- en vluchtelingenorganisaties houden gaan vaak over het tegengaan van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, achterlating en andere vormen van geweld dat voorkomt uit opvattingen over man-vrouwverhoudingen (‘gender based violence’). Ook komt het onderwerp seksuele en genderdiversiteit in deze bijeenkomsten vaak aan de orde, met de bedoeling de tolerantie of acceptatie ten aanzien van lesbische vrouwen, homo mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) te bevorderen, ook wel migranten- en vluchtelingenorganisaties genoemd.

Toolbox

De informatie en tips in de toolbox Verandering van Binnenuit komen voort uit honderden wetenschappelijke studies over de thema’s en in het bijzonder over hoe je gendergelijkheid en LHBT-acceptatie bevordert en ‘gender based violence’ vermindert. Met deze toolbox kunnen migranten- en vluchtelingenorganisaties hun bestaande methodieken optimaliseren en onderhouden, zodat zij de ‘verandering van binnenuit’ bij de diverse gemeenschappen verder kunnen bevorderen.

De toolbox bestaat uit de volgende onderdelen:

Onderdeel A: Wat werkt? Informatie om effectiviteit van bijeenkomsten te vergroten.

1. Kaartjes met werkvormen
Op deze kaartjes staan de voor- en nadelen van verschillende werkvormen beschreven. Plus handige tips.

2. Do’s & don’ts voor het bevorderen van LHBT-acceptatie
Praktische tips over wat werkt om de tolerantie of acceptatie ten aanzien van LHBT’s te bevorderen. Je kunt ze gebruiken voor verschillende werkvormen,

3. Do’s & donts voor het bevorderen van gelijkheid tussen vrouwen en mannen
Praktische tips over wat werkt om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen, die je kunt gebruiken voor verschillende werkvormen.

4. Uitgebreide beschrijving van effectieve werkvormen
Hier vind je een uitgebreidere beschrijving van de werkvormen die worden beschreven op de kaartjes.

5. Vijf tips uit de praktijk om gendergelijkheid en LHBT-acceptatie te bevorderen
De projectleiders van het consortium zelfbeschikking delen hun vijf belangrijkste tips voor (nieuwe) gespreksleiders.

Onderdeel B: Inhoudelijke info: over gendergelijkheid, gender gerelateerd geweld en LHBT-acceptatie

6. Begrippen
Uitleg over begrippen als gender, LHBT, huwelijksdwang etc.

7. Uitleg over mensenrechten
Wat zijn mensenrechten? Welke mensenrechten zijn er? En wat is het belang ervan? Concrete informatie die je kunt gebruiken bij voorlichtingen en bijeenkomsten.

8. Wet- en regelgeving: gendergerelateerd geweld
Welke vormen van gendergerelateerd geweld zijn er? Welke wet- en regelgeving is geldig?

9. Landelijke hulporganisaties
Informatie over hulp en advies bij huiselijk geweld, seksueel geweld, loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap.

10. Social media tips
Vanuit Verandering van Binnenuit willen we verschillende doelgroepen bereiken. Dat vraagt om verschillende manieren van communiceren. Wil je bijvoorbeeld met jongeren contact hebben, zorg dan dat je actief bent op de social media platforms van jongeren, zoals Instagram.

11.  Invloed uitoefenen op het beleid van je gemeente
Als burger, belangengroep of zelforganisatie kan je op allerlei thema’s invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente. Maar hoe kun je onderwerpen op de agenda van de gemeente krijgen en wanneer kun je het beste invloed uitoefenen?

12. Mannen, mannelijkheid en emancipatie
Niet alleen vrouwen, maar ook mannen worden door genderongelijkheid in hun vrijheid beperkt. Want ‘echte mannen’ moeten nog altijd stoer, zelfverzekerd, sterk en onafhankelijk zijn, vinden veel mensen. Ze moeten hard werken, mogen niet huilen en geen kwetsbaarheid tonen. Dergelijke waardeoordelen en stereotiepe denkbeelden belemmeren veel mannen om zichzelf te zijn. Hieronder een aantal lees-, kijk- en luistertips over het thema ‘mannelijkheid’.

Onderdeel C: Over de voorlichter/gespreksbegeleider

13. Profiel van de voorlichter / gespreksleider
Informatie over de benodigde kennis, houding en vaardigheden.

Alliantie Verandering van Binnenuit

Deze toolbox is door Movisie gemaakt voor de Alliantie ‘Verandering van Binnenuit’ van het Consortium Zelfbeschikking en Movisie. De partners van het Consortium Zelfbeschikking zijn Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), Stichting Kezban, Federatie van Somalische Associaties in Nederland (FSAN), Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah, HTIB (Turkse arbeidersvereniging in Nederland) en Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON). De alliantie wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.