Toolbox Wijkteams werken met jeugd

Waar heb je als professionals in wijkteams die werken met kinderen, opvoeders en gezinnen allemaal mee te maken? In de Toolbox Wijkteams werken met jeugd staat het op een rij.

Toolbox

Professionals die in een wijkteam werken met kinderen, opvoeders en gezinnen vinden in de toolbox Wijkteams werken met jeugd handreikingen, vragenlijsten en richtlijnen over de onderwerpen:

  • veiligheid thuis en op school, waaronder de meldcode kindermishandeling
  • problematisch gedrag, zoals een vragenlijst om kinderen te bevragen over trauma’s of meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen
  • ouderschap en gedeeld ouderschap; zoals do’s en dont’s bij scheiding en multiprobleemgezinnen
  • seks en relaties, zoals over seksuele opvoeding, huwelijksdwang en loverboys

Ook zijn tools te vinden over:

  • eigen kracht en sociaal netwerk, zoals richtlijnen voor netwerkgerichte gespreksvoering, een ecogram (netwerk in kaart) of genogram (generaties en familiebanden in kaart) maken
  • samenwerken in de keten
  • juridische achtergrondinformatie, zoals het delen van informatie, hoe om te gaan met het dossier en het toestemmingsvereiste

Toegankelijk en toepasbaar

Jeugdprofessionals kunnen de tools op deze site kosteloos downloaden en gebruiken. Bij iedere tool staan bronnen en links naar meer informatie.

Ontwikkelaars

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft deze toolbox ontwikkeld met Movisie, de advies- en onderzoeksbureaus VanMontfoort, PI Research en Praktikon.