Toolkit Aan de goede kant van eer

8 april 2014

In deze toolkit zit al het materiaal dat zelforganisaties nodig hebben voor het organiseren en geven van een training W(eer)baarheid in opvoeding: training voor jonge en toekomstige moeders. De toolkit bevat de projectfolder, het stappenplan, de methodiek- en trainingsmap, fotospel en een inspiratiespel.

Eergerelateerd geweld is complexe materie. Afhankelijk van de context zijn mannen en vrouwen de ene keer slachtoffer en de andere keer dader. Hulpverleners, justitie en overheden worstelen met de juiste aanpak van de problematiek. Ook voor minderhedenorganisaties is dit een uitdaging. Toch strijden minderhedenorganisaties en sleutelfiguren uit migranten- en vluchtelingengemeenschappen al jaren tegen eergerelateerd geweld. In de afgelopen periode zijn al deze ervaringen en kennis gebundeld.

Er zijn onder andere methodieken en trainingen ontwikkeld waarmee zelforganisaties aan de slag kunnen. Uitgangspunt is een aanpak van binnenuit naar buiten toe. Eergerelateerd geweld kan alleen succesvol worden aangepakt als dit gebeurt door de gemeenschappen zelf.
Zelforganisaties bereiken hun achterban het beste en zijn onmisbaar om door middel van deze trainingen een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen.

Voor een beschrijving van de gehele toolkit, beschrijving methodiek en bijhorende trainingsmap:
http://www.huiselijkgeweld.nl/interventies/preventie/aan-de-goede-kant-van-de-eer-toolkit-methodiek-en-trainingsmap