Toolkit: Simpel Switchen in de Participatieketen

Wie een stap zet van uitkering naar werk of vice versa, kan in een lastige situatie terechtkomen. Met het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’ willen Divosa en het ministerie van SZW een beweging in gang zetten om overgangen in de participatieketen te versoepelen. Dan kan het gaan om inkomstenonzekerheid bij het aanvaarden van werk, of overgangen tussen dagbesteding, beschut werk, de banenafspraak en regulier werk.

Simpel Switchen:

  • zet een beweging in gang om knelpunten die inwoners ervaren écht aan te pakken: door goede praktijken te delen, door nieuwe oplossingen te ontwikkelen én door naar wet- en regelgeving te kijken;
  • creëert een uniek, gezamenlijk momentum: nog niet eerder was er onder de betrokken organisaties zo’n bereidheid om de eigen werkwijzen, processen en wet- en regelgeving kritisch te bekijken en aan te passen;
  • zet de inwoner steeds centraal: het gaat echt over wat die nodig heeft om zich soepel door de participatieketen heen te bewegen, daarop moeten we met elkaar onze werkwijzen, processen en wet- en regelgeving afstemmen.

Naar de toolkit van Divosa 

Lees verder

In 2020 voerden Movisie en Stimulansz verkennend onderzoek uit naar het switchen tussen dagbesteding en werk. We keken in dit onderzoek naar de theorie (wet- en regelgeving en financiële kaders) en literatuur. Daarnaast bevroegen we de praktijk in gemeenten en bij aanbieders.

Op de website van Divosa staan verhalen, inzichten uit het veld, producten en meer. Deze toolkit helpt gemeenten om het proces van verwerken van uitkeringsaanvragen zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.

💡 Interessant voor gemeenten.