Toolkit: Simpel Switchen in de Participatieketen

12 mei 2021

Met het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’ willen Divosa en het ministerie van SZW een beweging in gang zetten om overgangen in de participatieketen te versoepelen. Op deze website staan verhalen, inzichten uit het veld, producten en meer.

Deze toolkit helpt gemeenten om het proces van verwerken van uitkeringsaanvragen zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.

💡 Interessant voor gemeenten.

Naar de toolkit van Divosa