Triage instrument Veilig Thuis

Herkennen signalen huiselijk en seksueel geweld

9 februari 2015

Triage is een werkwijze voor het bepalen van de urgentie en expertise die nodig is om het geweld te stoppen bij meldingen van huiselijk geweld. Het triage-instrument Veilig Thuis is bestemd voor alle professionals die zich bezighouden met de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik.

Het Triage instrument biedt medewerkers aanknopingspunten om te beoordelen welke spoed en welke expertise nodig is om in te grijpen voor het direct en op termijn veilig stellen van de fysieke en emotionele veiligheid van gezinsleden.

Medische zorg
Triage is een term uit de medische wereld waar het helpt bij de bepaling van de behoefte en urgentie van medische zorg voor een patiënt bij ernstige ongevallen of rampen met veel slachtoffers. Voor Veilig Thuis, waar binnen korte tijd een beslissing moet volgen over wie met de casus aan de slag gaat, kan triage een bruikbare werkwijze zijn.

Samenstelling instrument
Het instrument voor de MOgroep, Federatie Opvang en GGD GHOR Nederland is gemaakt door specialisten van de Waag, aanbieder van forensische expertise. Professionals uit het veld hebben een grote bijdrage geleverd. Het triage-instrument is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Ondersteuningsprogramma Veilig Thuis van de VNG.
 

Ontwikkelaar

Auteurs: L. Vogtländer en S. van Arum (de Waag Nederland)
Onderzoeker: K. D. Lünnemann (Verwey-Jonker Instituut)
Projectleiding: Lienja van Eijkern en Tosca Hummeling

Contact