Veelkleurige kijk op zorg, hulpmiddel om vraaggericht te werken

Veelkleurige kijk op zorg is een hulpmiddel voor medewerkers die, in direct contact met de cliënt, vraaggericht willen werken. De zorgsector is onder invloed van de decentralisaties aan het veranderen. Sleutelwoorden zijn: effectiever, goedkoper en meer vraag gestuurd, afgestemd op de hulpvraag en de maatschappelijke omgeving van de cliënt.

Dit hulpmiddel helpt de medewerker de juiste informatie vanuit de cliënt te ontvangen voor de ondersteuning maar ook om een cliënt voor te bereiden op het komende keukentafelgesprek.

Een veelkleurige kijk op zorg geeft een palet aan mogelijkheden!

Het hulpmiddel bestaat uit 3 onderdelen. De cliënt krijgt bij het eerste onderdeel de mogelijkheid om de regie over het gesprek te houden door aan te geven waar hij over in gesprek wil gaan. Dit wordt vormgegeven door 4 zogenaamde praatkaarten. De medewerker krijgt handvatten aangereikt bij de thema's op de praatkaarten. Tijdens de workshop, die hoort bij het hulpmiddel, wordt aandacht geschonken aan gespreksvaardigheden. Veel medewerkers in de Ambulante zorg voor mensen met een beperking werken alleen. De reflectievragen zorgen voor een frisse kijk naar het werk van de medewerker en zijn collega.
Vanuit de gemeentes wordt van professionals verwacht dat ze concreet en doelmatig werken aan de vraag van de cliënt. Is de cliënt tevreden over de ondersteuning die geboden wordt? De monitor geeft de mogelijkheid om samen in gesprek te gaan over het resultaat van de ondersteuning. Zowel medewerkers als cliënt worden gestimuleerd om hierover na te denken.
In het hulpmiddel heeft de ouder, naast de cliënt, een prominente plaats. Ook hier is het uitgangspunt, hulpverlening vindt plaats in de driehoek.

Wat levert deze tool op?

  • Meer vraaggericht werken door beter aan te sluiten bij de vragen, wensen en mogelijkheden van de klant
  • De klant krijgt meer regie in het gesprek en wordt uitgedaagd om te oefenen met het zelf stellen van vragen
  • Toewerken naar concrete resultaten
  • Reflecteren op eigen handelen zodat de professional steeds verder kan groeien

Uitvoerende organisatie

’s Heeren Loo Zorggroep

Ontwikkelaar / eigenaar

’s Heeren Loo Midden Nederland, Desiree van der Pal in samenwerking met Martha Talma van Movisie      

Voor vragen of interesse in het leerinstrument

Sasja.Amelunxen@sheerenloo.nl
06-52538246
Josien.Teitsma@sheerenloo.nl
06-11603413

Downloads

boekje-leerinstrument.pdf 826.09 KB