Veiligheid in de residentiële jeugdzorg

4 oktober 2010

Het instrument ‘Veiligheid in de residentiële jeugdzorg’ helpt bij het vormgeven van een samenhangend beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik, bij preventie van seksueel misbruik, en bij de aanpak van vermoedens en meldingen.

Het driedelig beleidsinstrument 'Veiligheid in de residentiële jeugdzorg: vormgeving en implementatie van beleid rond seksualiteit en seksueel misbruik' is geschreven voor de residentiële jeugdzorg. Met dit beleidsinstrument wil MOVISIE organisaties in de residentiële jeugdzorg bruikbare ondersteuning bieden bij de implementatie van beleid rond seksualiteit en seksueel misbruik en de inbedding hiervan in het algemene beleid.

Het instrument is oorspronkelijk ontwikkeld ten behoeve van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de GGZ (zie: Van Incident tot Fundament). Het is in samenspraak met professionals uit de residentiële jeugdzorg geactualiseerd en aangepast aan de situatie in de jeugdzorg. Het instrument is toegespitst op (semi-) residentiële hulpvormen, maar ook voor ambulante vormen van zorg- en dienstverlening zijn delen van dit instrument bruikbaar.

Drie beleidsinstrumenten

De tool bestaat uit drie beleidsinstrumenten voor instellingen die de dagelijkse zorg dragen voor kinderen en jongeren in een residentiële setting.

  • Instrument één biedt een kader dat gebruikt kan worden voor het vormgeven van een samenhangend beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik.
  • Het tweede instrument- Opsporen en beïnvloeden van risicofactoren voor seksueel misbruik - is gericht op de preventie van seksueel misbruik. 
  • Het derde deel is een leidraad voor de aanpak van vermoedens en meldingen van seksueel misbruik.

Omgangsregels

Deze methodiek is geschikt om met jongeren die in de residentiële jeugdzorg verblijven te praten over omgangsregels en deze in samenspraak met hen vast te stellen. Meestal wordt de methodiek uitgevoerd binnen een bestaande overlegstructuur, zoals een cliënten- of jongerenraad. Het is belangrijk om van te voren duidelijk te maken wat de status van de omgangsregels zal zijn.

Bestelinformatie

Wilt u de methode bestellen? Bijgaand vindt u een verwijzing naar de bestelinformatie en de mogelijkheid om een folder van het instrument te raadplegen.

Ontwikkelaar

MOVISIE