Verbeterpunten ontdekken rond integraal werken in de wijk

Gebruik de Analysetool Wijkgericht Integraal Werken

20 juni 2017

Lukt het jou om integraal te werken? Met de Analysetool Wijkgericht Integraal Werken analyseer je wat er goed gaat en wat beter kan. Je kunt de tool alleen invullen, maar ook met je team of met samenwerkingspartners. Waar gaat het al goed en waar juist helemaal niet? Nieuwsgierig hoe jij of je team scoort? Doe de analyse!

Wat levert het op?

Integraal werken in de wijk vraagt om werken op verschillende niveau's, die lopen van hulpvrager tot en met beleid. Door de analysetool in te vullen krijg je inzicht in de niveaus die meer aandacht verdienen en heb je een concreet vertrekpunt waaruit je kunt gaan verbeteren. Per niveau krijg je inzicht in goede voorbeelden en tips uit de praktijk, zodat je zelf verbeteracties kunt bepalen.

Hoe werkt de analysetool?

Het kost ongeveer 15 tot 20 minuten per persoon om de vragen in te vullen. Je kunt de tool alleen invullen, maar het resultaat is beter als je als team of met samenwerkingspartners de tool gebruikt. Je teamleden zien niet wat je individueel invult. Wel zie je het resultaat van je team als geheel.

Verbeterplan op maat

De tool biedt geen standaardadvies. Met elkaar bepaal je wat jullie doelstellingen zijn. En hoe goed je (samen) wilt scoren op een niveau. Van belang is samen de resultaten te bespreken. Als team weet je welke successen en belemmeringen jullie zien om integraal te werken en kunnen jullie samen kijken naar verbeteracties.

Bekijk de analysetool

Ontwikkelaar

De tool is gebaseerd op een model dat is ontwikkeld door Valentijn e.a. (2013) voor de eerstelijnszorg. Dit model gaat uit van verschillende niveaus waarop integraal moet worden gewerkt. De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het model binnen het project Even Buurten gebruikt. BeterOud heeft er vervolgens een analysetool van gemaakt. BeterOud is een platform dat ontwikkeling en toepassing stimuleert van innovatieve instrumenten en aanpakken om wonen, welzijn en zorg van ouderen te verbeteren.