Verbetertool Jongeren en arbeid

Als onderdeel van het Wat werkt dossier Jongeren naar de Arbeidsmarkt heeft Movisie deze verbetertool gemaakt. Hiermee kun je aan de slag gaan om jouw project of aanpak van arbeidstoeleiding nog beter te maken. Deze tool is mogelijk gemaakt door Instituut Gak en bedoeld voor gemeentelijke en sociaal professionals die meer inzicht willen krijgen in hoe zij hun project of aanpak om kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt toe te leiden kunnen verbeteren.

Direct naar de tool

De tool bestaat uit drie stappen waarin je aan de hand van zeven thema’s je aanpak onder de loep neemt. Je begint te bepalen hoe je project op bepaalde onderdelen scoort. Scoort je project of aanpak op een bepaald onderdeel minder dan verwacht of gewenst, dan volgen gelijk een aantal verbetertips (stap 2). Vervolgens stel je met behulp van de testscore en de verbetertips een verbeterplan op. In dat plan kun je ook aangeven welke verbeterpunten prioriteit krijgen en welke minder dringend zijn.

Meer lezen over de tool