Verstandig omgaan met dilemma’s in het kinderdagverblijf

Spel Keuzes en dilemma’s

Een discussiespel over keuzes en dilemma's die beroepskrachten in een kinderdagverblijf tegenkomen. Het helpt ze om stil te staan bij hun werk en lastige keuzes te maken.

Een kind heeft koorts, maar gedraagt zich niet ziek. Mag het dan toch naar het kinderdagverblijf? En wat doet u als u met de ouders van mening verschilt over het buitenspelen zonder jas? U moet als medewerker van een kinderdagverblijf voortdurend nadenken over het pedagogisch handelen.

Wat levert het spel Keuzes en dilemma’s op?

Als beroepskracht in de kinderopvang komt u veel verschillende dilemma's tegen. U bent het misschien niet eens met de ouders van een kind. Of heeft twijfels bij de werkwijze van uw collega's. Het discussiespel Keuzes en dilemma's in het kinderdagverblijf helpt u om samen met uw collega's na te denken over het werk en discussiepunten bespreekbaar te maken. Het laat u stilstaan bij uw werk en nadenken over goede kinderopvang.

Hoe werkt het spel Keuzes en dilemma’s?

Het discussiespel bevat 32 kaartjes met daarop verschillende situaties die aanzet geven tot gesprekken. In het instructieboekje staan tips, werkvormen en achtergrondinformatie. Met blanco kaarten kunt u het spel uitbreiden met dilemma’s die specifiek op uw situatie van toepassing zijn.

Ook voor ouderraden

De dilemma’s waar pedagogisch medewerkers mee te maken hebben zijn vaak dezelfde als de keuzes en dilemma’s waar ouders mee te maken krijgen. Daarom kan het discussiespel ook ouders en ouderraden helpen bij gesprekken met pedagogisch medewerkers.

Lees meer over het spel. U kunt het hier ook downloaden.

Ontwikkelaars