Vind oplossingen voor een optimaal sociaal domein

Kansenkaart voor de herinrichting van het sociale domein

21 juni 2016

Het sociaal domein functioneert succesvol als de verschillende sectoren goed op elkaar zijn afgestemd. Met de kansenkaart kan uw gemeente beoordelen of een voorstel bijdraagt aan optimalisatie van het sociale domein.

Wat levert de kansenkaart op?

Dit instrument helpt na te gaan of voorstellen en manieren van aanpakken in het sociale domein integraal zijn opgezet en zo bijdragen aan een efficiënte en effectieve manier van werken. Met de kansenkaart kan uw gemeente:

  • blijven focussen op ontkokering en effecten van voorgesteld beleid;
  • ervoor zorgen dat kwetsbare burgers in de gemeente ondersteuning blijven ontvangen.

Hoe werkt de kansenkaart?

De kansenkaart is een tweezijdige kaart op A4-formaat. Op de kaart staan:

  • kansen en risico's van de knooppunten waar verbindingen gemaakt kunnen worden;
  • voorbeeldvragen;
  • een indeling van geen, lichte en zware ondersteuning.

De kansenkaart neemt maatschappelijke doelen als uitgangspunt en geeft aan waar samenhang tussen de vier sectoren werk, zorg, jeugd en onderwijs gevonden kan worden. Met de kansenkaart kan uw gemeente elk voorstel beoordelen op de bijdrage aan een integrale aanpak. Zo kan de oplossing voor een vraag op het gebied van jeugdzorg soms liggen in de sector werk en inkomen.

Lees een toelichting op de kansenkaart in de leidraad.

Ontwikkelaar

De kansenkaart is ontwikkeld op initiatief van de Rekenkamer Den Haag om de Haagse gemeenteraad te ondersteunen bij het herinrichten van het sociale domein (transitie en transformatie).

Downloads

kansenkaart.pdf 1.1 MB

kansenkaart-poster.pdf 1.58 MB

leidraad-kansenkaart.pdf 1.18 MB