Voorkom seksueel misbruik in uw vereniging

30 mei 2016

Seksueel misbruik van kinderen en jongeren komt ook binnen vrijwilligersorganisaties voor. Het project In veilige handen wil dit voorkomen. Bijvoorbeeld met een stappenplan dat verenigingen helpt een veilige omgeving te creëren voor minderjarigen.

Wat levert In veilige handen op?

De materialen die In veilige handen aanbiedt kunnen verenigingen en organisaties helpen seksueel misbruik zoveel mogelijk te voorkomen. Komt er toch een melding van seksueel misbruik dan zijn ze erop voorbereid om hier op de juiste manier mee om te gaan.

Hoe werkt In veilige handen?

Het project bestaat uit verschillende onderdelen. U vindt ze op de website www.inveiligehanden.nl:

  • een stappenplan dat u als vereniging volgt om seksueel misbruik te voorkomen. Maak een actieplan toegesneden op uw eigen situatie;
  • een stappenplan dat u helpt adequaat te handelen bij een melding van seksueel misbruik;
  • een toolkit met workshops en trainingen, denk aan praktijkvoorbeelden om mee te oefenen, of informatie over wie een Verklaring Omtrent Gedrag nodig heeft;
  • veelgestelde vragen en een informatie- en advieslijn voor vragen over seksueel misbruik.

Word zelf trainer

In de training In veilige handen leidt Movisie u als ondersteuner van het vrijwilligerswerk op om anderen te trainen in sociale veiligheid in organisaties en verenigingen. U leert meer over de preventieve maatregelen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en kunt die overbrengen aan anderen.

In veilige handen met gratis VOG

Het ministerie van Veiligheid en Justitie startte de pilot Gratis VOG voor vrijwilligers die met minderjarigen werken. Doel is om seksueel misbruik in het vrijwilligerswerk rond jeugd tegen te gaan. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde de uitvoering en de impact van deze pilot in de praktijk.

Lees de meest recente informatie over het aanvragen van een gratis VOG.

Samenwerkingspartners

Vereniging NOV werkt samen met Movisie, NOC*NSF en Scouting Nederland in een taakgroep.

Financiering

De toolkit is gesubsidieerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Looptijd

In veilige handen is gestart in 2009.

Uitvoerende organisatie

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)
www.nov.nl
algemeen@nov.nl

Lees meer over In veilige handen:

In-veilige-handen.pdf 412.4 KB