Voorlichting aan migranten over seksueel misbruik binnen de familie

Een handreiking (toolkit) voor hulpverleners

25 april 2017

De toolkit biedt basisinformatie, methodieken en materialen voor het opzetten van een traject gericht op het bespreekbaar maken van seksueel misbruik binnen migrantenfamilies. De toolkit beschrijft hoe de reguliere hulpverleningsinstanties hierin kunnen samenwerken met getrainde sleutelpersonen uit migrantenorganisaties, waardoor de inhoud en de toon van de voorlichtingen beter aansluit bij de doelgroep.

Wat levert de toolkit op?

Gebruik van de toolkit zorgt ervoor :

  • dat seksueel misbruik en de gevolgen daarvan, zoals tienerzwangerschappen, lichamelijke en psychosociale problemen, worden gestopt en voorkomen;
  • dat slachtoffers van seksueel misbruik uit hun isolement gehaald worden en erkend worden in hun leed en dat hun weerbaarheid vergroot wordt, zodat zij passende hulp zoeken en hun leven verder vorm kunnen geven;
  • dat de mensen in de directe omgeving zich bewust worden van de desastreuse gevolgen voor het slachtoffer en weten hoe het misbruik voorkomen dan wel gestopt kan worden.
  • de mensen in de directe omgeving weten hoe zij de slachtoffers kunnen ondersteunen bij het zoeken naar hulp.

Hoe worden de hulpverleners voorgelicht?

De deelnemers die de voorlichting gaan uitvoeren krijgen een training, gevolgd door intervisie. Trainers maken kennis met de feiten en cijfers, wet- en regelgeving in Nederland, inhoud van de voorlichting en met heersende opvattingen onder de doelgroep. Daarnaast leren zij hun eigen emoties te hanteren en te reflecteren op eigen houding en visie. Ook leren de trainers hoe ze een goede voorlichting kunnen ontwikkelen.

Voor verdere informatie over de inhoud van de training verwijzen wij u naar de beschrijving op de website van de ontwikkelaar Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. De link vindt u hier onderaan de pagina.

Wat zijn succesfactoren?

  • Goede voorbereiding om om te gaan met eigen emoties en emoties van de deelnemers.
  • Goede voorbereiding op eventuele reacties zoals: ‘Bij ons in de cultuur komt dit niet voor’.
  • De opzet van de training: een combinatie van theorie en interactief werken.
  • Aandacht voor de input van de verschillende deelnemers tijdens diverse voorlichtingen.
  • Het uitnodigen van een ervaringsdeskundige die haar verhaal deelde met de trainers.

Met wie wordt samengewerkt?

De toolkit is ontwikkeld door Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, in samenwerking met een viertal migrantenorganisaties, te weten Stichting Hindustani, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders, Turkse arbeidersbeweging HTIB en Stichting Cultura

Download

De toolkit kun je downloaden op de website van Pharos.