Vraag cliënten om reviews en verbeter uw dienst

Dagboekmethode

1 september 2016

Wilt u uw dienstverlening optimaliseren en vraagt u zich wel eens af wat de opvattingen zijn van uw cliënten? De Dagboekmethode is een manier om uw voorziening of dienst te verbeteren. Dit werkt goed voor bijvoorbeeld een maaltijddienst of de thuiszorg.

Wat leveren de reviews op?

Met de Dagboekmethode komt u erachter wat gebruikers vinden van uw dienst of voorziening. Dit levert nuttige informatie op die u kunt gebruiken als input voor verbetering.

Hoe werkt de Dagboekmethode?

Cliënten houden gedurende minimaal een week een dagboek bij over hun ervaringen met uw dienst of voorziening. Hierna analyseert u de dagboeken. Gebruik de uitkomsten bijvoorbeeld bij panelgesprekken en krijg een beeld van de meningen van uw cliënten.

Eerder toegepast

In Nederland is de Dagboekmethode toegepast bij zelfstandig wonende ouderen die gebruik maken van een maaltijddienst in Alphen aan den Rijn.

De methode is gevalideerd in kwalitatief onderzoek.

Tips voor de Dagboekmethode

  • Selectie en werving van de deelnemers goed beargumenteren.
  • Zet in de instructiebrief voor de deelnemers een globale vraagstelling zoals: Wilt u in uw dagboek uw dagelijkse activiteiten beschrijven en hoe u dat beleeft?
  • Lever de dagboeken aan huis af, zodat de deelnemers hierover nog vragen kunnen stellen.
  • Afhankelijk van het aantal deelnemers en de hoeveelheid geschreven tekst kost de analyse en rapportage tussen de 20 en 40 uur.
  • Zorg ervoor dat de lege dagboeken er aantrekkelijk uitziet en niet al te dik is. Een dik dagboek blijkt deelnemers te demotiveren.

Meer informatie

Royers, T. Je kunt gewoon schrijven wat je denkt. Egodocumenten als instrument voor gebruikersraadpleging. Senior 11/1996, Jaargang 42, p. 4-7.