Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD!

12 april 2013

Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD! is een landelijke kwaliteitsonderscheiding die wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV gestelde kwaliteitscriteria. De onderscheiding is drie jaar geldig.

Met de kwaliteitsonderscheiding wil Vereniging NOV vrijwilligersorganisaties stimuleren toe te werken naar een bepaald kwaliteitsniveau en ze daarvoor vervolgens publieke erkenning bieden. Organisaties die de onderscheiding krijgen, kunnen op een objectieve manier laten zien dat zij het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd. Vrijwilligers weten dat ze binnen die organisaties kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten. Voor financiers, samenwerkingspartners en klanten is het zinvol te weten dat de organisatie haar vrijwillige inzet goed heeft geregeld!

Organisaties die de kwaliteitsonderscheiding ontvangen, mogen die drie jaar voeren. Ze ontvangen dan een certificaat en mogen het logo gebruiken. Op de website van NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk) kunt u raadplegen hoe:

  • de procedure loopt;
  • hoe u de zelfevaluatie kunt uitvoeren;
  • welke kosten eraan verbonden zijn;
  • welke organisaties reeds onderscheiden zijn;
  • aan de weet komen bij wie u advies kunt krijgen.

Website

www.nov.nl

Ontwikkelaar

Vereniging NOV
www.nov.nl