Vrijwilliger zoekt flexibel werk

Schudden, delen, geven

19 april 2016

Met Schudden, delen, geven kunnen vrijwilligersorganisaties hun werkzaamheden toespitsen op de behoeften en mogelijkheden van hun vrijwilligers. Daarnaast kunnen zij de werkzaamheden flexibeler inrichten. Zo speelt de organisatie beter in op de motivatie, kwaliteiten en de beschikbare tijd van vrijwilligers.

Wat levert het spel Schudden, delen, geven op?

Met het spel Schudden, delen, geven zorgen organisaties voor een flexibele en op de (individuele) vrijwilliger toegesneden taakverdeling. Aantrekkelijk dus voor vrijwilligers:

  • De methode maakt het totale aanbod aan vrijwilligerswerk zichtbaar. Vrijwilligers kunnen daaruit een keuze maken die bij hen past. Dit verhoogt hun motivatie. Het zorgt ook voor meer draagvlak onder vrijwilligers.
  • Vrijwilligers zien met het spel de omvang van de taken, de samenhang tussen taken en de aard van de werkzaamheden.
  • De vrijwilliger ziet wat er van hem verwacht wordt. En dat het ook mogelijk is om taken tussen vrijwilligers te ruilen of een te zware taak uit te besteden.

Hoe werkt het spel Schudden, delen, geven?

Schudden, delen, geven is voor organisaties die zich aan willen passen aan de veranderingen in de samenleving. Mensen hebben immers een flexibelere tijdsindeling en een lossere binding met een organisatie dan voorheen.

Schudden, delen, geven gaat als volgt:

  • Start van het spel is de huidige situatie in kaart te brengen: het kernproces en de taken en bevoegdheden van vrijwilligers.
  • De organisatoren halen bestaande taken en werkzaamheden uit elkaar. Ze splitsen de taken naar type, bijvoorbeeld uitvoerend of bestuurlijk.
  • De organisatie nodigt vrijwilligers uit op een bijeenkomst. De vrijwilligers krijgen een overzichtelijk beeld van werkzaamheden en zien welke taken met elkaar samenhangen. Ze geven aan welke werkzaamheden ze graag willen doen.
  • Na afloop van het spel ziet de organisatie in één oogopslag voor welke overgebleven taken ze nog vrijwilligers moet werven.

De methodiek is onderdeel van de Toolkit Vrijwilligersmanagement. Deze hoort bij het boek Vrijwilligers: vinden en binden van betrokken medewerkers.

Uitvoerende organisatie

Verenigingen & Stichtingen
www.verenigingen.nl

Downloads

Schudden-delen-geven.doc 136.5 KB