Vrijwilligers Inspiratie Practicum: Activeren, Inspireren en Motiveren

1 april 2011

Dit VIP-AIM handboek – gericht op het stimuleren van vrijwilligerswerk voor mensen die buiten Europa geboren zijn - bevat een beschrijving van de ontwikkelde methodiek aan de hand van een overzicht van ontwikkelde activiteiten, de processtappen en aanvullende instrumenten. Het handboek bevat verder concrete voorbeelden uit de praktijk.

Het handboek is het resultaat van het project VIP-AIM: Vrijwilligers Inspiratie Prakticum: Activeren Inspireren Motiveren. CMO (Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling) Groningen heeft sinds 1 april 2011 samen met Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn, Stichting voor Inburgering en Integratie (Si!) en Interconnect het VIP-AIM project ontwikkeld, met financiële ondersteuning vanuit het Europese Integratiefonds. Het project richt zich op het stimuleren van vrijwilligerswerk voor mensen die buiten Europa geboren zijn en een toekomst willen opbouwen in de Nederlandse samenleving.

Vrijwilligerswerk en -activiteiten geven mensen vanuit verschillende achtergronden en culturen een laagdrempelige mogelijkheid om uit hun isolement te komen, contacten op te bouwen en te werken aan een economisch en sociaal zelfstandig leven. In het project worden ervaringen opgedaan met 60 potentiële vrijwilligers en een methode ontwikkeld om deelnemers te Activeren, Inspireren en Motiveren. Daarvoor wordt een breed s aan activiteiten en voorlichtingssessies georganiseerd die erop gericht zijn om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Men hoopt met de deelnemers een sneeuwbaleffect te bewerkstelligen: zij zullen als VIP-ambassadeur op hun beurt weer andere mensen in vergelijkbare situaties stimuleren om mee te doen.

Dit VIP-AIM handboek bevat een beschrijving van de ontwikkelde methodiek aan de hand van een overzicht van ontwikkelde activiteiten, de processtappen en aanvullende instrumenten. Het handboek bevat verder concrete voorbeelden uit de praktijk van de stad Groningen en Delfzijl die instellingen en gemeenten elders in het land zullen inspireren. De ervaringen van deelnemers mogen hierbij uiteraard niet ontbreken.

Ontwikkelaar

CMO Groningen
www.cmogroningen.nl

Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn
www.jasmijn.info

Si!  Stichting voor inburgering en Integratie
www.sii.nu

Interconnect
www.ic-net.nl

Download

Handboek-Best-Practices-en-Methodiek-Vrijwilligers-Inspiratie-Practicum.pdf 3.15 MB