Vrijwilligersmanagement voor adviesraden Sociaal Domein

5xB

17 juli 2016

Veel adviesraden Sociaal Domein draaien op vrijwilligers. Daarom is het goed om aandacht te hebben voor vrijwilligersmanagement. Vrijwilligersmanagement zorgt ervoor dat de adviesraad over de juiste mensen beschikt en zijn werk goed kan doen. Een handzame manier voor vrijwilligersmanagement is de 5xB-methode.

Wat levert 5xB op?

De 5xB-methode geeft duidelijkheid over hoe de vijf B’s vorm krijgen binnen een adviesraad Sociaal Domein. Iedereen weet daarmee wat de afspraken en de werkwijze van de adviesraad zijn, ook nieuwe leden. De vijf B’s staan voor:

  • Binnenhalen
  • Begeleiden
  • Belonen
  • Behouden
  • Beëindigen

Afspraken maken over vrijwilligersmanagement heeft voor een adviesraad zeker voordelen:

  • nieuwe adviesraadsleden;
  • diversiteit in achtergronden en competenties;
  • geïnspireerde en betrokken adviesraadsleden;
  • goed imago en positieve uitstraling in de gemeente;
  • verfrissend perspectief vanuit brede kennis, ervaring en betrokkenheid.

Hoe werkt 5xB?

De handleiding van de 5xB-methode legt uit wat vrijwilligersmanagement binnen adviesraden Sociaal Domein inhoudt en hoe adviesraden ermee aan de slag kunnen. In hoofdstuk 3 staat de 5xB-methode stap voor stap uitgewerkt.

Ontwikkelaar

Movisie

Download

Vrijwilligersmanagement-in-de-Wmo-raad.pdf 2.08 MB