Weet wat de maatschappelijke inzet is in uw gemeente

Digimon

19 april 2016

Wat weet u als gemeente over de vrijwilligersorganisaties? Met de monitor Digimon krijgt u inzicht in hun activiteiten, tevredenheid en inzet. U komt erachter hoe vrijwilligersorganisaties denken over de samenwerking met uw gemeente. Zijn ze tevreden over de ondersteuning? U ziet welke vrijwilligersorganisaties kwetsbare burgers betrekken bij het vrijwilligerswerk. En de monitor laat u zien of er verschillen zijn met andere gemeenten.

Wat levert Digimon op?

Wilt u het vrijwilligersbeleid in uw gemeente actualiseren? Dan kan Movisie een enquête uitvoeren onder de vrijwilligersorganisaties. Het laat zien wat de demografische gegevens van vrijwilligers in uw gemeente zijn. U komt te weten wat voor ondersteuning zij nodig hebben en welke knelpunten er zijn. Met de monitor kent u de maatschappelijke thema’s van vrijwilligersorganisaties.

Lees wat Digimon voor u kan onderzoeken (pdf).

Hoe werkt Digimon?

U bepaalt wat u wilt vragen aan de vrijwilligersorganisaties in uw gemeente: alleen de basisvragenlijst of ook aanvullende vragen. U levert een adresbestand van vrijwilligersorganisaties en Movisie vraagt ze om de enquête in te vullen. Natuurlijk kunt u via uw eigen kanalen organisaties motiveren mee te werken aan het onderzoek, maar dat is niet verplicht.

Er zijn drie pakketten: het Basispakket, het Pluspakket en het Op Maat Pluspakket. Afhankelijk van het pakket zijn er meer diensten mogelijk, zoals specifiek maatwerk. Alle informatie en voorbeelden leest u in het leaflet (pdf).

De resultaten van Digimon zijn ook bruikbaar voor steunpunten vrijwilligerswerk of welzijnsinstellingen. De monitor laat hen zien wat de inzet van vrijwilligersorganisaties is op de verschillende terreinen van de Wmo en wat hun ondersteuningsbehoeften zijn hierbij. En er is een klanttevredenheidsonderzoek mogelijk voor steunpunten vrijwilligerswerk.

Uitvoerende organisatie

Movisie

Ontwikkelaar

Movisie

Download

digimon-maatschappelijke-inzet-2017.pdf 680.77 KB