Welke impact heeft informele zorg?

Ervaren Druk door Informele Zorg - EDIZ en EDIZ-plus

Welke druk ervaren mantelzorgers? Met een lijst met stellingen kunt u de belasting van mantelzorg binnen vijf minuten meten.

Wat levert EDIZ op?

Meetinstrument EDIZ helpt de belasting van mantelzorgers van mensen met dementie in kaart te brengen. De EDIZ-plus meet de belasting bij mantelzorgers van mensen met diverse problematieken. Zowel de EDIZ als de EDIZ-plus is kort en gemakkelijk af te nemen.

Hoe werkt EDIZ?

EDIZ bestaat uit 9 vragen, EDIZ-plus bestaat uit 15 vragen. Elke vraag biedt drie antwoordmogelijkheden voor de mantelzorger. Eén keer invullen levert een momentopname op. Wilt u een beeld van de belasting op langere termijn? Laat dan de mantelzorger regelmatig de lijst invullen, en bespreek samen welke acties mogelijk en nodig zijn.

Download de EDIZ (pdf) voor het meten van ervaren druk door mantelzorgers van mensen met dementie.

Download de EDIZ-plus (pdf) voor het meten van ervaren druk door mantelzorgers en het combineren van mantelzorg en werk en effecten op de gezondheid van de mantelzorger.

De EDIZ en EDIZ-plus zijn wetenschappelijk gevalideerd.

Ontwikkelaar

EDIZ-plus is gebaseerd op de EDIZ, in 1995 vertaald naar de Nederlandse situatie door A.M. Pot, R. van Dyck en D.J.H. Deeg. De EDIZ-plus is in 2012 uitgebreid om ervaren druk door de combinatie van werk en mantelzorg en de gevolgen voor de gezondheid te meten. De EDIZ-plus is uitgewerkt door Alice de Boer, Debbie Oudijk, Joost Timmermans en Anne Margriet Pot. 

Bronnen:

EDIZ:  Pot, A.M., Dyck, R. van, & Deeg, D.J.H. (1995). Ervaren druk door informele zorg: constructie van een schaal. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 26, 214-219.

EDIZ-pLus: Boer, A. de, Oudijk, D., Timmermans, J., & Pot, A.M. (2012). Ervaren belasting door mantelzorg: constructie van de EDIZ-plus. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 43, 77-88.

Contact

Alice de Boer, Sociaal en Cultureel Planbureau, a.de.boer@scp.nl.

Downloads

meetinstrument-belasting-ediz-plus-met-instructie.pdf 114.19 KB

meetinstrument-belasting-ediz-met-instructie.pdf 129.57 KB